Norbit på børs - Elektronikknett
Norbit på børs - DSCF2940
Per Jørgen Weisethaunet ringte Norbit inn på Oslo børs i dag, flankert av børsdirektør Håvard S. Abrahamsen og Norbit-gründer Steffen Kirknes, foruten ledergruppen i selskapet.

Norbit på børs

Teknologiselskapet Norbit gikk på børs i dag. 

Klokken 09:00 i dag ringte adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet i bjella på Oslo Børs, og markerte dermed en ny epoke for det Trondheims-baserte selskapet.

– Dette er en milepæl – en "konfirmasjon" for Norbit, sa administrerende direktør i NORBIT, Per Jørgen Weisethaunet, etter at den tradisjonelle bjelleseremonien var overstått. – Børsnoteringen vil være et middel for å nå nye mål, påpekte han. Med en gjennomsnittlig årlig vekst de siste årene på 25 % og mer enn 85% vekst siste år, kunne man velge å klappe seg på skulderen, eller sette seg nye ambisjoner. Selskapet valgte det siste.

Selskapet satser på de tre forretningsområdene Oceans, ITS (intelligente trafikksystemer) og Produktinnovasjon/-realisering med  en kjerne av egenkompetanse og fokus på utvikling i samarbeid med krevende kunder. 

I tillegg har Norbit fokus på å produsere i Norge. – Det har vi også fått god uttelling for, ettersom flere av våre kunder ønsker en industriell partner, sa Weisethaunet. Selskapet bruker om lag femti prosent av produksjonskapasiteten selv. Resten tilbys markedet som leieproduksjon, noe som også skal bidra til å skjerpe kvalitet og kompetanse. 

Børsnoteringen innebærer at selskapet verdsettes til litt over en milliard kroner. Flertallet av de ansatte skal ha benyttet anledningen til å bli aksjonærer, og alle eksisterende aksjonærer er med videre.