Lanserer kunnskapsplattform - Elektronikknett
knowhowLogoBrain
Et utsnitt av logoen til det nye nettverket og kunnskapsplattformen.

Lanserer kunnskapsplattform

Elfa Distrelec har lansert kunnskapsplattformen KnowHow. Plattformen er tenkt å knytte sammen hele elektronikkmiljøet, og skal vise fram nye teknologier, bruksområder og ekspertkunnskap fra selskapets nettverk av leverandører, kunder og bransjefagfolk.

I tillegg til å gi kunder praktisk kunnskap, ferdigheter og kompetanse bringer KnowHow-plattformen nye muligheter på tvers av sektorer for Elfa Distrelecs leverandørnettverk, ved å synliggjøre nye bruksområder hos kunder på forskjellige felt, heter det.

I følge selskapet skal plattformen spille en integrerende rolle i å legge til rette for nye bruksområder, historier om innovativ bruk og fri deling av kunnskap mellom kundene, lokale eksperter, bransjefagfolk og leverandører.

Kommentarer