Intelligente brukergrensesnitt - Elektronikknett
Schurter-CDS1

Intelligente brukergrensesnitt

Nå kommer en ny generasjon intelligente innmatingsystemer med kapasitiv berøringsteknologi.

Schurter CDS1 som nå er tilgjengelig fra Bürklin, åpner for intuitiv bruk med fingeren til å sveipe, rotere eller berøre berøringsskjermen, tilsvarende som for en smarttelefon.

Brukeren bestemmer hva som vises og aktiveres ved å sveipe på den runde OLED- eller LED-skjermen. Brukeren har således en bred kreativ tilgang til alt fra harde bildeendringer til forsiktige opp- og nedtoninger. Alle funksjonene kan konfigureres. Den samme ledige plassen kan brukes til glassutformingen, siden individuelle symboler kan vises på de frie programmerbare tastene. Den visuelle framtoningen kan også forsterkes av en dekorativ aluminiumsring som velges av kunden.

Det konfigurerbare CDS1-brukergrensesnittet har funksjoner som kontrolleres via kundens maskinstyringssystem. Brukeren mater inn informasjon via kjente fingerbevegelser som berøring, sveiping eller rotering. 

Individuelle funksjoner kan også legges til alle de fem frie programmerbare tastene. Alle de frie programmerbare tastene gir brukeren også muligheten til RGB-fargebakgrunnslys med forskjellige lysalternativer som konstant, blinkende eller pulsering.

Ingen operativsystemprogramvare er nødvendig for å bruke systemet.  Med maskinsimulatorprogramvare som krever Windows 7 eller nyere, kan du raskt få en oversikt over funksjonene. Denne programvaren kan brukes til å simulere en maskinstyring på kundens anleggsområde og for å teste berøringsfunksjonene.

Alle de nye Schurter CDS1-innmatingsystemene kan kjøpes direkte på www.bürklin.com med bestillingsnummeret 11G8660.

Kommentarer