Gjennombrudd for millimeterbølge 5G - Elektronikknett
Beamformer ADI web

Gjennombrudd for millimeterbølge 5G

Analog Devices hevder å ha løst mange utfordringer med å bygge kompleks 5G mobilnettinfrastruktur basert på millimeterbølge (mmWave) teknologi. 

Analog Devices, Inc. (ADI) har introdusert en ny løsning for millimeterbølge (mmWave) 5G der de byr på et høyt integrasjonsnivå for å redusere designkrav og –kompleksitet i neste generasjon infrastruktur for mobilnettverk.

I løsningen har ADI kombinert sin avanserte stråleformings-IC, opp/ned frekvensomforming (UDC), samt tilleggskretser med miksede analoge og digitale signaler.  Denne optimaliserte “Beams to Bits” signalkjeden representerer ifølge selskapet et unikt sett med muligheter.

– Millimeterbølge 5G er en fremvoksende teknologi med stort potensiale, kommenterer Karim Hamed, leder for avdelingen Microwave Communications hos Analog Devices. – Det kan være ekstremt vanskelig å designe disse systemene fra bunnen, og balansere utfordringene på systemnivå innenfor ytelse, standarder og kostnader. Denne nye løsningen utnytter ADIs ledende teknologi, lange erfaring med RF, mikrobølge og mmWave kommunikasjonsinfrastruktur, og dype kunnskaper gjennom hele RF-spektrumet med tanke på å forenkle designprosessen for kundene, redusere det totale komponentantallet og gjøre veien til 5G-implementering kortere, påpeker han.

Det nye brikkesettet for mmWave 5G inkluderer den 16-kanals ADMV4821 dobbel/enkel polariserings stråleformer-ICen, en 16-kanals ADMV4801 enkel-polariserings stråleformer-IC samt ADMV1017 mmWave UDC. Den 24- to 30-GHz stråleformer + UDC løsningen utgjør en 3GPP 5G NR-kompatibel mmWave front-end som håndterer båndene n261, n257 og n258.

Lenker:

Produktsider for ADMV4801/4821 

Produktsider for ADMV1017