Følsom for jordskjelv - Elektronikknett
Earthquake_Detection_Sensor_Module

Følsom for jordskjelv

ROHM lanserer en kompakt sensormodul med nøyaktighet nok til å avdekke «falske» jordkjelv.

Modulen, BP3901, er ideell for applikasjoner som krever pålitelig jordskjelvsdeteksjon, som i automatiske dører, ubemannede transportkjøretøy og smarte målere.

I følge ROHM er det økt interesse for funksjoner som nøyaktig detekterer vibrasjon når et jordskjelv oppstår. Dette for å stoppe drift av utstyr og forhindre sekundære katastrofer forårsaket av branner og andre faktorer i etterkant av et jordskjelv. Lignende funksjoner for å raskt oppdage skadeforholdene og bistå med tidlig gjenoppretting er også krevd i ulike infrastrukturer som bygninger og veier. Imidlertid kan mekaniske jordskjelvsdetektorer bare detektere tilstedeværelse eller fravær av vibrasjon, og kan ikke skille mellom om vibrasjonene skyldes et egentlig jordskjelv eller andre faktorer, som igjen ofte resulterer i falske positiver.

Som følge av dette utviklet ROHM en ultrakompakt (11,8 x 8,6 x 2,5 mm) BP3901, som integrerer en original jordskjelvsdeteksjonsalgoritme med høy nøyaktighet. I tillegg er det innebygd en falsk deteksjonsforebygging, og den er i stand til å skille mellom vibrasjon på grunn av jordskjelv eller andre eksterne faktorer. Den har også en vinkelkorrigeringsfunksjon (± 15° tillatt monteringsvinkel) som kan korrigere for utilsiktet tilting av modulen, noe som forbedrer nøyaktigheten ytterligere.

I følge en melding fra ROHM vil de fortsette å utvikle algoritmer optimalisert for vibrasjonsdeteksjon og utvide med flere moduler. De sikter også på å tilby totalløsninger for kundeapplikasjoner med trådløs teknologi, for eksempel Wi-SUN som er optimalisert for smarte måler-nettverk.

Kommentarer