Arrow støtter kvinner i elektronikken - Elektronikknett
kvinner_i_elektronikken

Arrow støtter kvinner i elektronikken

Arrow Electronics er grunnsponsor for «Women in Electronics», en ny ideell organisasjon opprettet for å støtte kvinner i elektronikkindustrien.

Women in Electronics er en nonprofit-organisasjon opprettet for å støtte kvinner i elektronikkindustrien. Organisasjonen skal videreutvikle lederegenskaper, akselerere personlig og profesjonell utvikling og bygge strategiske nettverk for å fremme inkludering for arbeidstakere i elektronikkindustrien.

Organisasjonen vil arrangere nasjonale konferanser, regionale arrangementer og nettverksmuligheter for mer enn 200 medlemmer, og fremme lederutvikling gjennom virtuell ressursdeling og diskusjonsgrupper. Det planlegges også å lansere et formelt mentorprogram i år, skriver mwee.com.

– I Arrow ser vi store fordeler med å være inkluderende. Vi er stolte over å hjelpe kvinner i elektronikkindustrien til å oppfylle sitt oppdrag om å bygge opp inkludering i hele bransjen gjennom bevissthet, nettverk og opplæring, sier Alan Bird, president for Arrows globale leverandørkjedevirksomhet.

Arrows mål er å rekruttere ansatte fra ulike bakgrunner og kulturer, og adressere arbeidsplassproblemer og muligheter som ofte påvirker industri og samfunn. Selskapet forplikter seg til å øke representasjonen av kvinner, rasemessige minoriteter og multigenerasjoner i arbeidsstyrken.

Kommentarer