Uttesting av helseteknologi - Elektronikknett
Helse-helseteknologi-samarbeid

Uttesting av helseteknologi

Førstkommende onsdag arrangeres dialogmøte mellom Oslo Universitetssykehus (OUS) og næringslivet. Her blir det mulig å møte sterke utprøvings- og testmiljø for helseteknologi.

Oslo Universitetssykehus – OUS – har gjennom flere tiår opparbeidet seg internasjonalt anerkjente utprøvingsmiljø for legemidler og medisinsk utstyr. Dette er sykehusmiljø som har infrastruktur i form av lokaler, personale og utstyr, samt kompetanse og lang erfaring med ulike typer forskningssamarbeid med industri, foreløpig primært oppdragsstudier fra legemiddelfirma. 

Flere av disse miljøene søker aktivt nye prosjekter og samarbeidspartnere til sine enheter. Samtidig har norske selskap som utvikler medisinsk utstyr et behov og ønske om å samarbeide med norske utprøvingsmiljø, men rapporterer at det er utfordrende å finne frem til de rette miljøene.

Oslo Universitetssykehus, Inven2 og Norway Health Tech inviterer nå industrien til å bli bedre kjent med OUS test-fasiliteter.  

De ønsker å vise frem enkelte av miljøene, hvilket felt de jobber innen, hvilken infrastruktur de har og hvordan etablere kontakt for selskapene som i dag eller i fremtiden vil ha behov for å prøve ut sitt produkt i sykehuset. Det vil også legges til rette for at man kan ha 1:1 møter med miljøene for å diskutere konkrete muligheter for samarbeid og bli bedre kjent.

Finn agenda og påmeldingsinformasjon her (ekstern lenke).

Kommentarer