Raskere kabelbearbeiding - Elektronikknett
Rittal_Wire_terminal
Den nye Wire Terminal fra Rittal Automation Systems bearbeider automatisk kabler med et tverrsnitt på 0,5 mm² til 2,5 mm². (Foto: Produsenten)

Raskere kabelbearbeiding

Kabelhåndtering er en arbeidsintensiv prosess for maskin- og tavlebyggere. Den nye Wire Terminal WT fra Rittal Automation Systems skal gjøre det enklere og raskere.

De forskjellige trinnene som kreves for å behandle, tegne og koble til en kabel, svarer til omtrent 50 prosent av det totale arbeidet med å bygge et automasjonsskap. Wire Terminal kan gjøre kabelbearbeidingen åtte ganger raskere enn tradisjonell manuell håndtering. Den tidsmessige gevinsten, betyr at investeringen kan være lønnsom for tavlebyggeren allerede ved en produksjon på ca. 300 kapslinger per år, hevder produsenten.

Wire Terminal WT er tilgjengelig i WT24- og WT36-varianter og kan automatisk og uten etterbearbeiding håndtere 24 eller 36 forskjellige kabler med et tverrsnitt på 0,5 mm² til 2,5 mm².

Kutting til ønsket lengde, avisolering- og krympeprosess utføres automatisk. Wire Terminal kan utstyres slik at det er mulig å få en rask overgang til en rekke forskjellige krympemaskiner, og som et tilvalg er det også et printsystem for merking av ledningene i svart eller hvitt. De behandlede kablene overføres til forskjellige prosessteg av et kontrollerte klassifiseringssystem. Det består av et lagringssystem som kan inneholde opptil 1.300 kabler.

Konsekvent datahåndtering er viktig, og Wire Terminal WT har grensesnitt for dette. Data fra designplanleggingen med EPLAN Pro Panel kan brukes sømløst for installasjon av kabler. Alternativt kan data mates direkte inn i maskinen. De ferdigmonterte kablene som Wire Terminal lagrer i klassifiseringssystemet er sortert etter behov slik at arbeidet kan utføres optimalt med EPLAN "Smart Wiring" -verktøyet.

Kommentarer