Forplikter seg til FN-mål - Elektronikknett
PRBX-planet-miljø-samfunn

Forplikter seg til FN-mål

Stadig flere internasjonale selskaper slutter seg til FNs Global Compact-initiativ. I dag lanserer Powerbox sin United Nations Global Compact Communication On Progress rapport for 2018.

Powerbox kunngjør i dag utgivelsen av 2018 Communication On Progress-rapporten, som deltaker i FNs Global Compact-initiativ. Communication on Progress (COP) er en årlig publikasjon der Powerbox (PRBX) informerer interessenter om sin innsats for å implementere de ti prinsippene i FNs Global Compact-initiativ.

I denne første årlige kommunikasjonsrapporten beskriver Powerbox sine tiltak for å kontinuerlig forbedre integrasjonen av FNs Global Compacts ti prinsipper i sin forretningsstrategi, kultur og daglige drift. Som en del av Powerbox’ strategi for Environmental, Social and Governances (ESG) har selskapet implementert og styrket prosessene som sikrer den høyeste respekt for menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og korrupsjon.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Powerbox har bekreftet sin støtte for de ti prinsippene i FNs Global Compact på områder som menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og korrupsjon, sier Martin Sjöstrand, administrerende direktør i Powerbox. – I tillegg er vi også forpliktet til å dele denne informasjonen med våre interessenter ved hjelp av våre primære kommunikasjonskanaler.

Powerbox har bl.a. støttet eksterne miljø- og utviklingstiltak: – Siden 2017 har vi støttet Vi Agroforestry, en utviklingshjelpsorganisasjon som har jobbet for treplanting og fattigdomsreduksjon i Øst-Afrika i over 35 år. I fjor plantet Vi Agroforestry over fem millioner trær, og dermed bekjempet fattigdom og klimaendringer, sier Patrick Le Fèvre, CMO/CCO og ESG Ambassador hos Powerbox. – Som en del av vårt UNGC-engasjement, støtter vi ved å samarbeide med Vi-Skogen og Vi-Agroforestry, Sustainable Development Goals 15 (liv på land), men også 1 (ingen fattigdom), 2 (null sult), 5 (likestilling) , og 13 (klimatiltak).

Her er et lite utdrag fra rapporten:

”Menneskerettigheter - Powerbox gjennomfører arbeidstrening og oppfølging under den ansattes årlige evalueringsperiode. De har også implementert Powerbox Supplier Handbook med fokus på leverandørers engasjement og forpliktelser overfor menneskerettigheter, med oppfølging gjennom revisjoner.

Arbeidskraft - I Powerbox er kultur og klarhet svært viktig, og beste praksis er implementert i gruppen, for åpenhet og effektivitet. Ansattemøter gjennomføres regelmessig, også i tilfelle av ekstraordinære hendelser for å kunne dele bedriftsnyheter. Alle ansatte har tilgang til PRBX-intranettet som utgivere for å dele nyheter, interessepunkter, meninger og annet. Konsernsjef og ledergruppe driver en åpen kontorfilosofi som er tilgjengelig for alle ansatte.

Miljø - Powerbox jobber alltid hardt for å minimere det negative fotavtrykket, samtidig som man streber for å optimalisere det positive. En integrert del av denne prosessen er inkluderingen av FNs Global Compact 10 prinsipper i vår arbeidsform og i selskapets filosofi. Ett eksempel på vår forpliktelse til FNs bærekraftige utviklingsmål er vår løpende støtte til VI-Skogen og Vi-Agroforestry, som er en svensk utviklingsorganisasjon som arbeider for fattigdomsreduksjon og miljøforbedringer gjennom treplanting.

Anti-korrupsjon - Powerbox gir adekvat opplæring for alle ansatte i samsvar med selskapets risikoprofil og tilpasset til ansattes ansvar. Vi har også på plass et varslersystem ved mistanke om korrupsjon eller bestikkelse.

Vi bryr oss om samfunnet – Powerbox’ prinsipper for miljø, samfunn og styringssystemer (ESG) er godkjent av alle ansatte over hele verden. Det oppfordrer til lokalt engasjement for støtte til FNs Global Compact-initiativ for selskapsansvar og de ti prinsipper. Mange prosjekter, fra små til store, er blitt startet innen Powerbox, i alle land der selskapet har tilstedeværelse.”

Kommentarer