Data Respons: Nytt rekordår - Elektronikknett
Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons ASA
– Nye teknologitrender har gitt et vesentlig bidrag til veksten, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons ASA. (Arkivfoto)

Data Respons: Nytt rekordår

Data Respons kan se tilbake på nok et rekordår, med en omsetningsvekst fjerde kvartal på 24 prosent og 20 prosent for 2018. Konsernet ansatte dessuten 270 nye ingeniører i løpet av fjoråret.

– Vi har lagt nok et rekordår bak oss med en omsetning på halvannen milliard og betydelig forbedring av lønnsomheten. Vi vokser i alle geografiske markeder drevet av trender som tingenes internett (IoT), Industriell digitalisering (Industry 4.0) og automatisering som påvirker nær sagt alle markeder, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA i en pressemelding torsdag morgen.

Konsernets driftsinntekter for fjerde kvartal ble 436,7 millioner kroner (353,5), en vekst på 24 prosent. EBITDA ble 49,3 millioner (31,1). EBIT var 42,3 millioner kroner (27,7). Resultatet for perioden var på 0,4 millioner kroner (-6,7) og EPS var -0,03 millioner (-0,17). Selskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 54,1 millioner kroner (35,7) i kvartalet.

Konsernets driftsinntekter i 2018 ble 1 488,0 millioner kroner (1 241,8), en vekst på 20 prosent. EBITDA ble 147,5 millioner (102,5). EBIT var 124,2 millioner (90,1). Kontantstrøm fra drift ble 63,4 millioner kroner (78,3).

Teknologitrendene bidrar
– Segmentet R&D Services fortsetter den sterke utviklingen med en vekst på 40 prosent i fjerde kvartal og 39 prosent for året som helhet. Selskaper på tvers av alle industrier ønsker å utvikle intelligente, tilkoblede og digitale løsninger for å forbedre sine produkter. Dette gir høy utnyttelsesgrad på ingeniørene, god tilgang på nye spennende teknologioppdrag og flere store utviklingsprosjekter. I tillegg ser vi at timeprisene øker jevnt over hele linjen på grunn av det store behovet for vår type ingeniørkompetanse.

Gjennom året har vi ønsket mer enn 270 nye ingeniører velkommen; unge og erfarne, menn og kvinner med forskjellig nasjonalitet og bakgrunn. Fellesnevneren er en stor glede og entusiasme for teknologiens potensiale og spennende muligheter. Vår suksessformel handler først og fremst om spesialisering på teknologi i kombinasjon med dyp domenekunnskap. Hos Data Respons er det å være en «nerd» en hedersbetegnelse. Tilliten våre kunder viser oss er til syvende og sist basert på nettopp det – et sterkt kompetansemiljø, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Økende marginer
– Lønnsomheten i Solutions fortsatte forbedringen og nådde en driftsmargin på 12,6 prosent i fjerde kvartal. Den positive utviklingen er basert på en tydelig strategi om å kapitalisere på selskapets spesialistkompetanse. Dette innebærer økt fokus på programvare i løsningene, flere verdiøkende spesialisttjenester, samt gradvis dreining av porteføljen mot mer komplekse og high-end løsninger. Over tid har dette bidratt til en mer gunstig inntekstsammensetning med høyere marginer, selv om det påvirker veksten i Solutions segmentet på kort sikt, fortsetter Ragnvaldsen

Fortsatt god utvikling
– 2018 ga rekordhøy omsetning og lønnsomhet. Markedsutsiktene er gode og vi opplever at selskapene satser mer på produktutvikling og øker investeringene i moderne og fremtidsrettede teknologi. Data Respons vil fortsette veksten gjennom en kombinasjon av god organisk utvikling og utvalgte oppkjøp i Norden og Tyskland for å styrke vår posisjon som en komplett teknologipartner for fremtidsrettede industri- og teknologibedrifter, avslutter Ragnvaldsen.

Kommentarer