Sterkt fjerde kvartal - Elektronikknett
Kitron_flag

Sterkt fjerde kvartal

Kitron offentliggjør i dag kvartalstall som viser sterk vekst og underliggende inntjeningsforbedring til tross for utfordringer på komponentmarkedet.

Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal var 739 millioner kroner, en økning på 11 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ordrereserven økte med 16 prosent på sammenlignbar basis. Begge tallene er rekordhøye.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 5,7 prosent i fjerde kvartal. Justert for engangskostnader var den 6,6 prosent.

– Fjerde kvartal viser at vi fortsetter å levere i henhold til Kitrons vekststrategi. Organisk vekst var sterk, noe som førte til rekordhøye driftsinntekter. Samtidig annonserte vi oppkjøpet av EMS-divisjonen til API Technologies Corp., noe som illustrerer vår målrettede tilnærming til fusjoner og oppkjøp og svarer på kundenes ønsker om sterkere tilstedeværelse i det amerikanske markedet. Vi forventer videre fremgang i 2019, og i mars vil vi kunngjøre langsiktige ambisjoner på en kapitalmarkedsdag, sier Cathrin Nylander, Kitrons finansdirektør og konstituert konsernsjef i en pressemelding.

Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 739 millioner kroner, sammenlignet med 668 millioner i samme kvartal året før. Inntektsveksten i forhold til samme kvartal året før var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Marine/Offshore vokser nå, om enn fra et svært lavt nivå. Forsvar/Luftfart ble redusert. Som tidligere rapportert, vil etterspørselen innen Forsvars/Luftfart svinge, og det ventes fornyet vekst i slutten av 2019.

Ordrereserven er merkbart påvirket av innføringen av den nye regnskapsstandarden IFRS 15. Uten effekten av innføringen av IFRS 15, ville ordrereserven ha vært 1 519 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 16 prosent. På grunn av implementeringen av IFRS 15 endte ordrereserven på 1 335 millioner kroner.

Tidlige tegn på økende aktivitet blant kunder i olje- og gassindustrien har ført til betydelig vekst i ordrereserven for markedssektoren Marine/Offshore.

For 2019 forventer Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 900 og 3 200 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6,2 og 6,6 prosent. Veksten drives primært av oppkjøpet av EMS divisjonen fra API Technologies Corp og vekst for kunder innen sektorene Industri og Offshore/Marine. Lønnsomhet drives av tiltak for å redusere kostnader og forbedret effektivitet.

Kommentarer