Partnerskap for sikrere innvevde systemer - Elektronikknett
Cadence_Legato

Partnerskap for sikrere innvevde systemer

Cadence og Green Hills Software har inngått et strategisk partnerskap for å akselerere sikkerhet i innvevde systemer. Cadence kjøper dessuten 16 prosent av Green Hills.

Cadence Design Systems og Green Hills Software kunngjorde i dag et strategisk partnerskap som forventes å utnytte deres respektive sterke sider til å drive systemsikkerhet i innvevde (embedded) systemer. Som en del av partnerskapet har Cadence investert rundt 150 millioner dollar som tilsvarer en eierandel på 16 prosent eierandel i Green Hills, og Cadence CEO, Lip-Bu Tan, er medlem i styret til Green Hills.

Det fortsetter å være rask vekst av hyperkoblede innvevde systemer som brukes i kritisk infrastruktur som luftfart og forsvar, biler, industri og medisinsk utstyr. Sikkerhet er blitt en av de alvorligste utfordringene som disse næringene står overfor, og det er viktig at alle innebygde systemer er utformet med sikkerhet i tankene, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Green Hills’ INTEGRITY-178B sanntidsoperativsystem som har blitt sertifisert til EAL6 +, det høyeste Common Criteria-sikkerhetsnivået oppnådd for et operativsystem. Produktene distribueres stort sett på flere applikasjonsdomener, særlig innen luftfart og forsvar, med kunder som Boeing og Lockheed Martin, og i bilindustrien.

Partnerskapet viderefører Cadence System Design Enablement-strategi og bygger på sin kjerne av elektronikkdesign-automatisering (EDA), verifikasjonsmaskinvare, innvevde prosessor og IP-løsninger for å bli med i nye markedsmuligheter i det som anslås å ha en verdi på mer enn 3 milliarder dollar. Selskapene satser på å samarbeide om å tilby integrerte løsninger som forstår både maskinvare- og programvare innen sikre systemer.

Kommentarer