NEXT Biometrics til India - Elektronikknett
NEXT Biometrics - Contactless 2

NEXT Biometrics til India

Den norske leverandøren av sensorteknologi for fingeravtrykksavlesing slår seg sammen med indisk partner for å utvikle og implementere nye løsninger.

NEXT Biometrics melder i dag at de skal samarbeide med M-Tech Innovations Ltd. om utvikling og implementering av biometriske smartkortløsninger.

Samarbeidet skal rette seg mot kontaktbaserte og kombinert kontakt- og kontaktløse biometriske smartkortløsninger i henhold til eksisterende og kommende bankkortstandarder

M-Tech er en akkreditert og sertifisert produsent av RuPay-, MasterCard- og VISA-kort, og en av de største smartkortprodusentene i India. I tillegg til selskapets sterke stilling i banksektoren, benyttes M-Techs løsninger også i myndighets-, sikerhets- adgangs- og mange andre applikasjoner i India og områdene rundt. 

Kommentarer