Lyssensor med flimmerdeteksjon - Elektronikknett
ams_PP_TCS3707_No_Text_RGB

Lyssensor med flimmerdeteksjon

Embedded World 2019: Ny funksjon for flimmerdeteksjon i en ny lyssensor fra ams skal kunne eliminere banding og andre feil  i bilder tatt under kunstig lys.

Sensorprodusenten ams lanserer i dag en ny farge- (RGB), nærhets- og flimmerdeteksjonssensor, som skal gjøre det mulig for eksempelvis et mobiltelfonkamera å ta rene bilder uten fargerander og andre forstyrrelser på steder med kunstig lys.

Når en kameraløsning utstyres med den nye sensoren, som har betegnelsen TCS3707, skal den kunne brukes under alle forhold, inkludert under kunstige lyskilder som lysrør eller gatelys, uten at det opptrer feil i bildet som kan skyldes den usynlige flimringen fra AC-drevet lys. 

Dette skal bl.a. gjøre det mulig å forbedre eksisterende produkter uten fundamentale  endringer i systemarkitekturen, mener markedsdirektør Dave Moon i divisjonen Integrated Optical Sensors hos ams.

Komponenten skal kunne detektere flimring fra enhver kunstig lyskilde som opererer fra 50Hz eller 60Hz vekselstrømsykluser. Flimringen kan produsere såkalt banding og andre feil i bilder som blir tatt av en bildesensor med lukker. Effekten oppstår når det flimrende lyset slukker mens lukkeren er i aksjon.

Lysdetektorens flimmerdeteksjonsfunksjon skal gjøre det mulig for kamerakontrolleren å synkronisere lukkeren med ”på”-delen av vekselstrømsyklusen. Sensoren kan også mate flimmermålinger til enhetens applikasjonsprosessor, for å kunne støtte implementering av fastvare for flimmerkansellering på andre frekvenser enn 50/60Hz ved å bruke den interne FIFOen på komponenten. 

Mer informasjon her

Kommentarer