Elektronix og Hatteland Display fusjonerer - Elektronikknett
h_06_2019

Elektronix og Hatteland Display fusjonerer

Etter en lengre periode med samarbeid vil Elektronix og Hatteland Display fusjonere til ett selskap. Det nye navnet blir Hatteland Technology.

Hatteland Display og Elektronix er begge datterselskaper i EMBRON Group (tidl. Norautron Group) og tilhører forretningsområdet EMBRON Technology Solutions. Det fusjonerte selskapet får navnet Hatteland Technology. Det nye selskapet hadde i 2018 inntekter i underkant av 600 millioner kroner, og sysselsetter rundt 200 personer.

«De to selskapene utfyller hverandre godt og bringer med seg unike styrker til den nye enheten. Til sammen vil vår felles markedserfaring, utvidede teknologiportefølje og bredere tekniske kompetanse bidra til å styrke og forbedre vår virksomhet.», heter det i en melding mandag.

Fusjonen vil tre i kraft i løpet av første halvår 2019.

Kommentarer