– En gledens dag - Elektronikknett
SigneringLeverandøravtaleHaproKONGSBERG131219
Ragnar Løkka, programsjef, Kongsberg Defence og Aerospace AS og Tor Asak Giæver, adm. direktør, Hapro Electronics AS, signerte leverandøravtale verdt 120 millioner kroner.

– En gledens dag

Det sa adm. direktør Tor Giæver i Hapro Electronics i dag, da selskapets største kontrakt noensinne var et faktum. Kongsberg kjøper tjenester for 120 millioner.

Det var bare blide fjes å se hos Hapro Electronics på Jaren i dag, da historiens største enkeltkontrakt skulle underskrives med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Adm. Tor Giæver hadde mange gode grunner til å smile bredt. På de to siste årene har Hapro snudd en vanskelig situasjon – riktignok på basis av en langsiktig strategi som ble lagt allerede i 2010 – og kan i år se på en vekst rundt 30%.

Historisk
Produksjonslinje omvisning Hapro DSCF3821 Representanter for Kongsberg-gruppen, Gran og Lunner kommuner og pressen fikk en omvisning i produksjonen hos Hapro.

Siden det første oppdraget for Kongsberg-gruppen tilbake i 2014, har aktiviteten for denne kunden økt gradvis, og for bare et par uker siden mottok Hapro Kongsbergs pris for beste underleverandør.

Hardt arbeid gjennom mange år er nå kronet med rekordkontrakten på 120 millioner, som i dag ble undertegnet av Giæver og Ragnar Løkka, direktør for leveringskjeder i KDA.

Kvalitet og trygghet

– Kvalitet, fleksibilitet for stadige oppdateringer og ikke minst nærhet er avgjørende faktorer for at vi landet kontrakten her, det gir trygghet å produsere i Norge, sier kommunikasjonsdirektør i KDA, Kyrre Lohne, til Elektronikk. – Men det var slett ikke gitt at kontrakten skulle havne i Norge, understreker han.

– Det som er spesielt, er at samtlige av våre konkurrenter i anbudsrunden har tilgang til produksjonsfasiliteter i lavkostland. Vi produserer alt her på Hadeland, sier Giæver. – I tillegg er alle andre deler, som mekanikk osv. også produsert i Norge av underleverandører. Dette blir et helnorsk produkt, poengterer han.

Luftvernsystemer
Underskrift Hapro-Kongsberg DSCF3785 Tor Giæver (t.v.) og Ragnar Løkka underskriver den historiske kontrakten.

Produktet det er snakk om er styringssystemet til NASAMS luftvernsystemer. – Dette er en av nisjene vi er gode på i Norge, og er et av de mest anerkjente luftvernsystemene i verden, sier Lohne. – Det startet som lisensproduksjon på 60-tallet, og har senere blitt videreutviklet i flere generasjoner. I dag er det rundt 500 årsverk knyttet til luftvern, og omsetningen i 2018 var på 1,5 milliarder, og veksten er fortsatt sterk, sier han.

– Dette er starten på et løp der vi må utvikle oss videre, påpeker Giæver,  som retter en stor takk til de ansatte som har gjort det mulig å vinne denne kontrakten. Hapro ligger så langt an til en pen vekst også i tiden fremover.

Mer om saken i vår januar-uitgave.

Kommentarer