Sverige får 5G-lov - Elektronikknett
5g-hannover

Sverige får 5G-lov

I går la den svenske regjeringen frem et lovforslag som kan hindre Huawei i å levere utstyr til det kommende 5G-nettverket. Målet er at loven skal tre i kraft allerede i vinter, før lisensene for 5G blir auksjonert.

I følge Dagens Nyheter utpeker ikke den nye loven noen individuell leverandør eller land, men er formulert slik at en operatør kan nektes å dele et mobilnett hvis det kan sette nasjonal sikkerhet i fare. Det vil også være mulig å inndra en eksisterende lisens på samme grunnlag.

– Vi kan ekskludere en komponent, en komponentleverandør eller til og med en operatør. Vi kan også sjekke eierbakgrunn. Og det gjør det mulig for sikkerhetspolitiet og det svenske forsvaret å anke avgjørelser i saker der Sveriges sikkerhet blir berørt, sier digitaliseringsminister Anders Ygeman til Dagens Nyheter.

Allerede i dag er det noen muligheter for å tilbakekalle en mobilnettlisens, men den nye loven er ment å gjøre det lettere.

Kommentarer