Rekordkvartal - Elektronikknett
Kitron_flag

Rekordkvartal

Mens vi var på ferie kunne Kitron melde om rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal, ledet an av markedssektorene Forsvar/Luftfart og Offshore/Marine. I juli kunne de også melde om en ny kontrakt innen medisinsk utstyr.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 860 millioner kroner, en økning på 29 prosent sammenlignet med fjoråret. Organisk vekst, utenom oppkjøpet av EMS-divisjonen til API Technologies Corp., var 19 prosent.

Ordrereserven endte på 1 453 millioner kroner, en økning på 44 prosent sammenlignet med fjoråret. Organisk vekst i ordrereserven, utenom API-oppkjøpet, var 28 prosent.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,6 prosent i andre kvartal, mot 6,8 prosent i samme kvartal i fjor.

– Andre kvartal ble preget av sterk vekst, noe som førte til rekordhøye driftsinntekter. Samtidig har vi forberedt oss på å håndtere videre vekst gjennom våre kunngjorte kapasitetsutvidelser i USA, Polen og Kina. Jeg er også glad for at den utfordrende komponentsituasjonen i bransjen nå er bedre, og dette forventes å redusere arbeidskapitalen gradvis de kommende kvartalene, sier Cathrin Nylander, Kitrons finansdirektør og konstituert konsernsjef i en pressemelding.

Alle markedssektorer vokste. I absolutte tall var omsetningsveksten i andre kvartal i forhold til samme kvartal i fjor spesielt sterk i markedssektorene Forsvar/Luftfart og Offshore/Marine.

Driftsresultatet i andre kvartal (EBIT) var 56,4 millioner kroner, mot 45,0 millioner i fjor. EBITDA var 75,1 millioner kroner, mot 58,6 millioner i fjor. Begge tallene er rekordhøye.

Resultat etter skatt utgjorde 36,3 millioner kroner, mot 34,5 millioner i andre kvartal året før.

For 2019 forventer Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 3 200 og 3 400 millioner kroner. Resultatet i kroner er høyere enn de tidligere utsiktene, men EBIT-marginen er ventet å være mellom 5,9 og 6,3 prosent. Sterkere vekst enn forventet på grunn av innfasing av kunder skaper midlertidig ineffektivitet ved eksisterende anlegg. Oppstarten ved det polske anlegget forventes også å påvirke marginene. Veksten drives primært av oppkjøpet av EMS divisjonen fra API Technologies Corp. og vekst for kunder innen sektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Offshore/Marine.

Kontrakt innen medisinsk utstyr
I juli meldte Kitron også at de er utpekt som utvalgt leverandør for et strategisk prosjekt startet av en ledende global leverandør av produkter og systemer innen medisinsk teknologi.

Den første fasen har en årlig verdi på 3 millioner dollar, med en potensiell årlig verdi på 6,5 millioner dollar i senere stadier. Produksjonen finner sted på Kitrons fabrikk i Ningbo i Kina og vil starte i 2021.

– Medisinsk utstyr er en viktig markedssektor for Kitron, og vi er veldig glade for at denne eksisterende kunden nok en gang stoler på Kitron som nøkkelleverandør av essensielt utstyr, sier Israel Losada Salvador, Kitrons drifts- og salgsdirektør.

Kommentarer