Induktanser for industri og forsvar - Elektronikknett
Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30

Induktanser for industri og forsvar

Ny IHDM kant-tvunnet induktans skal gi stabile verdier opp til 180 °C, og opptil 150 A.

Vishay Intertechnology, Inc. lanserer i dag en ny IHDM kanttvunnet, hullmontert induktans med strømspesifikasjon opp til 150 A, rettet mot industrielle og militære applikasjoner.

Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30 kommer med en pulverbasert jernlegeringskjerne, og skal gi stabil induktans og metning over et krevende driftstemperaturområde, fra -40 °C til +180 °C, med lave effekttap og god varmedissipering, heter det.

Den kanttvunnede spolen til komponenten gir lav DCR ned til 0,25 mohm, noe som skal bidra til å redusere tap, og forbedre strømytelsen og dermed effektiviteten.

Sammenlignet med konkurrerende ferrittbaserte løsninger tilbyr IHDM-1008BC-30 30 % høyere strømnivå og 30 % høyere metningsnivåer ved +125 °C. Induktansens myke metningskarakteristikk skal videre bidra til en forutsigbar induktansreduksjon med økende strøm, uavhengig av temperatur, opplyser produsenten.