Halvledersalget ned i andre kvartal - Elektronikknett
Vekt-balanse

Halvledersalget ned i andre kvartal

Globalt salg av halvledere i andre kvartal var 16,8 prosent lavere enn samme kvartal året før, ifølge Semiconductor Industry Association. Dette skyldes delvis økonomisk usikkerhet knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina.

Salget i andre kvartal 2019 var flatt sammenlignet med første kvartal, selv om sesongmessig er dette tiden da kvartalsvist salg øker sekvensielt.

Vanskelighetene i markedet holder seg i juni til tross for noen svake tegn på en endring fra det fallende markedet i mai. Dette er sannsynligvis drevet av redusert handel på grunn av tollsatser og utsiktene til ytterligere økte tollsatser.

Tremånedersgjennomsnittet for juni var på 98,2 milliarder dollar, en liten økning på 0,3 prosent i forhold til forrige kvartal. Den amerikanske regionen fortsatte å vise det største fallet fra året før, og var nede med 27,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

siatabell Tremåneders gjennomsnitt etter geografisk region for mai og juni 2019. Kilde: SIA/WSTS.

Alle regionene hadde en nedgang fra år til år, men Kina og Japan klarte å vise sekvensiell vekst sammenlignet med første kvartal, på henholdsvis 6,1 og 3,7 prosent.

Kumulativt var salget i første halvdel av 2019 14,5 prosent lavere enn det var i samme periode i fjor.

Kommentarer