DMASS: Vårkvartalet bremser - Elektronikknett
Market-money-1153180-pxhere.com

DMASS: Vårkvartalet bremser

DMASS rapporterer en nedgang på 1 prosent i for halvledersalget i 2. kvartal 2019. Nedgangen var forventet etter to rekordår. Italia, Russland og Israel sliter. Kraft, analog og logikk holder seg godt.

Andre kvartal i 2019 viste den lenge forventede nedgangen i markedet for komponentdistribusjon i Europa, og er stort sett i tråd med de generelle markedstrendene. I følge DMASS falt det europeiske markedet for halvlederdistribusjon 1% til 2,32 milliarder euro i 2. kvartal.

– Som det ble sagt i vår forrige kunngjøring, var det en forventet nedgang på grunn av svakere bookinger i de foregående periodene, og den vil fortsette i løpet av året. Innflytelsesfaktorer er fordelt mellom industriinterne årsaker, overkapasitet i minneproduksjon, store lagre hos store kunder, lite salg av forbrukerprodukter, leverandører som tar tilbake salg fra distribusjon og påfølgende prisfall, og makroeffekter som handelskonflikter, Brexit og økonomisk usikkerhet til tross for gode muligheter. Kombinert med DTAM (Distribution Total Available Market) til TAM-endringer har alle en effekt på fortsatt prispress, noe som totalt sett påvirker størrelsen på nedgangen vi ser, sier Georg Steinberger, styreleder i DMASS.

På lands- og regionnivå viser 2. kvartal et veldig ulikt bilde, fra tosifret vekst i mindre land til tosifret nedgang i mellomstore markeder som Italia, Israel og Russland. Blant de største markedene vokste Tyskland med 0,1% til 681 millioner euro, Italia krympet med 11,3% til 200 millioner euro, Frankrike falt 3,9% til 155 millioner euro, Storbritannia (uten Irland) vokste med 4,2% til 155 millioner euro, Øst-Europa med 4% til 406 millioner euro og Skandinavia med 3% til 207 millioner euro.

På produktnivå ble nesten alle områder negative, bortsett fra noen utvalgte kategorier for kraft, sensorer, opto, analog, minne og logikk. Analoge produkter vokste 1,5% til 687 millioner euro, MOS Micro krympet 5,6% til 455 millioner euro, kraft økte 2,6% til 258 millioner euro, minner falt 0,8% til 206 millioner euro og Opto tapte 8,4% til 203 millioner euro. Mens programmerbar logikk falt med 4% til 147 millioner euro, økte annen logikk med svimlende 19,3% til 137 millioner euro.

Hvordan det blir resten av året er vanskelig å forutsi i et «shaky» marked som vi møtte i 2019. – Distribusjon er godt posisjonert, utmerket organisert og mer forutsigbar enn resten av markedet. Det er på tide at den virkelige verdien av det vi gjør for industrien blir anerkjent av begge sider av forsyningskjeden, sier Steinberger.

DMASS Ltd. rapporterer kun statistikk for konnektorer, passive komponenter, elektromekaniske komponenter og strømforsyninger (IPE) til sine medlemmer.

Kommentarer