Verdens mest avanserte trådløse MCU - Elektronikknett
Dialog DA1469x

Verdens mest avanserte trådløse MCU

Med den nye Smartbond DA1469x-serien tar Dialog Semiconductor et stort steg fremover, med bl.a. flerkjernedesign og Bluetooth 5.1.

Dialog Semiconductor er en veletablert leverandør av konfigurerbare, mikset-signalkretser, og er i fortsatt rask vekst. Selskapet ble startet allerede i 1981, men har de siste årene vokst til den nest største leverandøren av laveffekt Bluetooth Low Energy (BLE).

Dialog-Erik-Peters-DSCF2537 Erik Peters mener Dialog nå har verdens mest avanserte trådløse mikrokontroller.
Smartbond

Nå utvider de sin Smartbond-familie med trådløse mikrokontrollere, og det ganske kraftig. – Den nye DA1469x er den mest avanserte trådløse MCU på markedet, hevder produktmarkedssjef Erik Peters. Produktene kommer med flerkjerneteknologi, verdens første implementering av ARM Cortex M33 (i produksjon), konfigurerbar protokollmotor som støtter den nyeste Bluetooth 5.1 standarden, avansert kraftstyring, og en miks av analoge og digitale periferikretser.

Flerkjerneløsning

– Flerkjerneteknologien er viktig. De fleste IoT-systemer leser av sensorer, prosesserer data og kommuniserer med omverdenen. Vi ønsket et system som kunne løse alle disse oppgavene mest mulig effektivt. Nå tilbyr vi én kjerne per oppgave, ved hjelp av den 99MHz M33-prosessoren. Det gjør enheten i stand til å knuse de mest komplekse applikasjoner og algoritmer, hevder Peters.

Dialog DA1469x blokkskjema Blokkskjema over DA1469x.
Oppgraderbar

Med hensyn til kommunikasjon, er komponentene fremtidssikre gjennom en oppgraderbar programvareprotokoll. M33 kan for øvrig også kjøre programvare som er utviklet for M4. DA1469x har ifølge Peters nesten ”ubegrensede minnemuligheter”, og inneholder blokker som muliggjør mange brukergrensesnitt: LCD-styring, parallell-/seriegrensesnitt, DMA-motor, berøring via I2C/SPI, innebygde drivere for LCD bakgrunnsbelysning, motorstyring, lyd, haptisk tilbakemelding, samt det som Peters kaller ”vanlige digitale grensesnitt”.

Kraftstyring

Kraftstyringen foregår på nanonivå, med brikken inndelt i 7 uavhengige kraftdomener. Selve radioen kjøres for øvrig på en vanlig Cortex M0. Utgangseffekten er økt fra 0 til +6 dBm. Mottakerfølsomheten er oppgitt til -97 dBm.  Komponenten kommer i fire varianter, tilpasset forskjellige anvendelser.

”Peilefunksjon”

Nøyaktigheten åpner nye muligheter: En demo viste bruk av Bluetooth 5.1 og deteksjon av mottaks- og sendevinkel (Angle of Arrival (AoA) / Angle of Departure (AoD)), ved at enheten detekterer faseforskjellen mellom 2 antenner, hvilket angir retningen signalet kommer fra. Ifølge Peters kan det oppnås rundt 1 grads strålebreddestabilitet for kort rekkevidde (synsfelt). Teknikken kan for eksempel anvendes for innendørs posisjonering, sporing og lignende.

 

Kommentarer