Telenor kjøper finsk - Elektronikknett
Telenor-DNA-Finland_web

Telenor kjøper finsk

Telenor har i dag inngått avtaler om kjøp av 54 prosent av aksjene i den finske teleoperatøren DNA Plc for 20,90 euro per aksje, totalt rundt 1,5 milliarder euro (omtrent NOK 14,4 milliarder).

Med dette tar Telenor en sterk posisjon på fastnett og mobil i et attraktivt og voksende telekommarked, og ytterligere styrker sin posisjon i Norden, heter det i en pressemelding fra selskapet i dag.

Telenor har inngått separate avtaler med DNAs to hovedeiere, Finda Telecoms Oy og PHP Holding Oy, som eier henholdsvis 28,3 prosent og 25,8 prosent av aksjene i selskapet.

Transaksjonen er gjenstand for visse betingelser, deriblant godkjenning fra hovedeiernes generalforsamlinger og nødvendige regulatoriske godkjenninger. Styrene i Finda og PHP vil anbefale avtalene til aksjonærene og har innkalt til generalforsamlinger 6. mai 2019. Noen aksjonærer har også påtatt seg å stemme for avtalen på denne generalforsamlingen. Telenor forventer at transaksjonen vil bli gjennomført i tredje kvartal 2019.

Transaksjonen vil etter gjennomføring utløse tilbudsplikt for resten av aksjene i DNA. Tilbudet til resterende aksjonærer vil også være 20,90 euro per aksje. Avhengig av utfallet av det pliktige budet på resten av aksjene, har Telenor til intensjon å opprettholde DNAs notering på Helsinki-børsen.

DNA, med hovedkontor i Helsinki, tilbyr både fastnett- og mobiltjenester, og har en solid markedsposisjon i Europas raskest voksende mobilmarked. Selskapet er Finlands tredje største mobiloperatør med 2,9 millioner kunder og 28 prosent markedsandel. DNAs kunder har tilgang til det raskeste mobilnettet i Finland, og selskapet har de siste tre årene økt mobilabonnementsinntektene med 9.3 prosent per år. Videre er DNA nest største tilbyder av fastnett bredbånd, og den største kabel-TV-tilbyderen. I 2018 rapporterte DNA inntekter på 912 millioner euro, EBITDA på 285 millioner euro, og operasjonell kontantstrøm på 147 millioner euro. DNA har vært rangert som den mest attraktive arbeidsgiveren i Finland, og DNA-merkevaren er blant de ledende merkevarene i Finland.

Ifølge pressemeldingen ser Telenor solid potensial for fortsatt vekst og utvikling i DNA, både gjennom å fortsette å levere avanserte produkter og oppsalg til eksisterende kunder, styrking av posisjonen i bedriftsmarkedet og ved å utnytte Telenors globale skala og sterke posisjon i Norden. I tillegg til erfaringsdeling mellom selskapene forventes transaksjonen å skape synergier innen innkjøp og roaming.

– Jeg er veldig fornøyd med å kunngjøre dagens transaksjon og vår inntreden i Finland, det raskest voksende mobilmarkedet i Europa. DNA er et spennende tilskudd til Telenorkonsernet, og utfyller våre eksisterende virksomheter i Norden. Vi styrker ikke bare vår tilstedeværelse i Norden, men får også en solid posisjon innenfor både fastnett- og mobilområdet i det finske markedet, og vi skaper rom for videre verdiskaping. Jeg vil anerkjenne DNAs ledelse og ansatte med den imponerende utviklingen selskapet har hatt så langt. Vi vil fortsette å investere i DNA og vil støtte dem i arbeidet for å levere høykvalitetstjenester til kundene i Finland. Jeg ser fram til å ønske DNA-ansatte velkommen til Telenorfamilien, og til den spennende framtiden vi står foran, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Transaksjonen vil etter gjennomføring øke Telenors nettogjeld som andel av EBITDA med 0,4x til 1,3x (forutsatt 54 % eierandel), og vil finansieres gjennom bruk av eksisterende kontantbeholdning og kredittfasiliteter.

Kommentarer