Ønsker lettelser i handelsbarrierene - Elektronikknett
Hannover 2019 ADI Patrick Wilson_Josef Lechner_Dara OSullivan
Under et besøk på Analog Devices’ stand på Hannover-messen etter rundebordskonferansen, fikk det amerikanske Handelsdepartementets utsending, Patrick Wilson, se hvordan produksjon av avanserte elektroniske systemer avhenger av komplekse transatlantiske leveringskjeder. F.v. Patrick Wilson, Josef Lechner og Dara OSullivan, ADI.

Ønsker lettelser i handelsbarrierene

Det amerikanske handelsdepartementets utsending fikk klar beskjed fra Analog Devices under en rundebordskonferanse i Hannover: – Senk barrierene mellom USA og EU!

Mange amerikanske elektronikkforetak er misfornøyde med strenge amerikanske og europeiske reguleringer. Under deltagelse i en rundebordskonferanse med det amerikanske Handelsdepartementet for å diskutere handelsordninger mellom EU og USA, oppfordret Analog Devices begge parter til å trappe opp innsatsen for å bryte ned ikke-økonomiske barrierer for handel med teknologikomponenter og –systemer. 

Analog Devices fortalte Patrick Wilson, Office of Business Liaison Director i Department of Commerce, at regulatoriske byrder innført av EU og USA hindret transatlantisk utveksling av komponenter og systemer i viktige markeder for høyteknologi, slik som industriell- og bygningsautomatisering, kommunikasjon, bil og luftfarts- og forsvarsutstyr.

Rundebordskonferansen som fant sted på andre dag av Hannover-messen inngår i en fire måneder lang konsultasjonsrekke, organisert av amerikanernes Office of Business Liaison, med formål å kartlegge problemene som amerikanske eksportører møter i handel med EU. 

Konsultasjonsrekken er kommet i stand som følge av president Trumps løfte i oktober  2018 om å forhandle frem en handelsavtale med EU.

Handelen mellom EU og USA er verdt noe sånt som 1,1 billioner USD årlig.  

Analog Devices’ representant under rundebordskonferansen var  EMEA salgsdirektør Josef Lechner. Han fortalte Wilson bl.a at mens elektronikkomponenter som f.eks. halvledere riktignok ikke er gjenstand for ødeleggende avgifter, er derimot krav til samsvar med tunge regelverk slik som EUs General Data Protection Regulation (GDPR) eller det amerikanske International Traffic in Arms Regulations (ITAR) til hinder for eksporten av komponenter og systemer.

Lechner sa videre at Analog Devices gjerne ser ITAR-regler strømlinjeformet for sertifiserte selskaper som opererer i medlemsland i NATO-alliansen.

Analog Devices etterlyste også at EU-finansiering for teknologi- og innovasjonsinitiativ kan bli tilgjengelig for så vel europeiske datterselskap av amerikanske selskaper, som for ”innfødte” europeiske selskaper.

Kommentarer