Nedtellingen er startet for Industri 4.0 - Elektronikknett
Vekt-balanse

Nedtellingen er startet for Industri 4.0

Respondenter i en ny undersøkelse fra Siemens Financial Services anslår at «vippepunktet» – definert som når 50 % av det globale produktsjonssamfunnet har konvertert til produksjonsplattformer for Industry 4.0 – nås innen de neste 5-7 årene for større produsenter og innen 9–11 år for SMB-produsenter.

Siemens Financial Services (SFS) har publisert en ny studie som anslår «vippepunktet» der halvparten av produsentene i betydelig grad har migrert til Industry 4.0 produksjonsplattformer.

Kjernespørsmålet knyttet til digital transformasjon av produksjonsindustrien er ikke lenger «om» man skal investere i transformasjonen men heller «når». Tidligere studier fra SFS har beregnet den potensielle økonomiske verdien av digitalisering til mellom 6,3 prosent og 9,8 prosent av samlet årlig inntekt innen 2025. I de fleste markedene, hvor de som er tidligst ute – de første 50 % til å investere i nye teknologier eller bedriftsmodeller – de som vil kunne få mest mulig ut av dette konkurransefortrinnet, på bekostning av konkurrentene som ikke har tatt dem i bruk. Den «trege» halvdelen av markedet blir også nødt til å investere i de nye teknologiene eller modellene, men muligheten for å få konkurransefordeler har gått tapt, siden «etterfølgerne» bare tilpasser seg den nye normen i markedet.

SFS gjennomførte intervjuer i hele verden – med produsenter, fagforeninger, bedriftsøkonomiske konsulenter og akademikere – for å beregne hvor lang tid det vil ta før dette «vippepunktet» med 50 % anvendelse blant produsentene nås. Dette gir en effektiv prognose for produsentenes mulighetsvindu for å oppnå den forventede avkastningen av deres investeringer i digital transformasjon. Større produsenter forventer å nå dette punktet i løpet av 5–7 år, og for SMB-produsenter forventes det ta å ta lengre tid – mellom 9 og 11 år.

Respondentene ble også spurt om hvilken andel av produsentene som kommer til å gjennomført et betydelig pilotprosjekt for Industry 4.0. Dette gir en viktig innsikt i den nåværende innføringshastigheten, siden mange produsenter starter Industry 4.0 -prosessen med å prøve ut piloter med ny teknologi og nye løsninger før de setter i gang en fullstendig utrulling av digital transformasjon. Forskningen viste at 70–80 % av de store selskapene har gjennomført et betydelig pilotprosjekt for Industry 4.0-produksjonsløsninger, sammenlignet med 40–50 % av SMB-ene.

Produsenter i samme region ble også intervjuet om deres syn på hvilken rolle spesialifinansiering spilte i å muliggjøre deres digitale transformasjon. Utfordringene med å gjennomføre digital transformasjon har en tendens til å sirkulere rundt spørsmålet om finansiering – forstå de kommersielle fordelene med Industry 4.0, vite at det kommer til å gi en pålitelig avkastning, og betaling for Industry 4.0-teknologi med en hastighet som er mindre enn, eller tilsvarer de forventede kommersielle gevinstene, noe som gjør investeringen bærekraftig og tilpasset kontantstrømmen. Finansieringsteknikkene som muliggjør bærekraftig digital transformasjon blir kalt «Finance 4.0». Disse teknikkene dekker hele spekteret av kravene, fra anskaffelse av digitalisert enkeltutstyr til å finansiere en hel ny fabrikk eller å kjøpe opp en konkurrent.

 «Diskusjonen har forflyttet seg fra hvorvidt man skal investere i digital transformasjon til når og hvordan», sier Frode Juliussen, Key Account Manager, Salg, Norden, Siemens Financial Services. «De fleste ledende produsenter, store og små, ser etter bærekraftige måter å investere i digital transformasjon, slik at de får konkurransefordelene av å være i gruppen som er tidlig ute – de første 50 %. Men det finnes en rekke utfordringer, hvorav mange handler om det praktiske rundt investeringer i nødvendig teknologi og maskineri.»

Studien kan lastes ned her (ekstern lenke)

Kommentarer