Typegodkjenning for maritime batterier - Elektronikknett
Siemens maritime batterier

Typegodkjenning for maritime batterier

DNV GL har utstedt typegodkjenning for Siemens batteriløsning BlueVault for skip og offshoreinstallasjoner.

Siemens batteriløsning er allerede i drift i passasjerferger, offshore-, havbruks- og fiskefartøy og har vist sitt potensiale for  for miljøvennlige fremdriftsløsninger til havs, skriver selskapet i en pressemelding. 

BlueVault omfatter Siemens' egenproduserte batterimoduler, som er et vannavkjølt system med kapasitet opp til 1kvDC og skal være egnet for alle systemspenninger opptil 690 Vac.

– DNV GLs typegodkjenning bekrefter sikkerheten, pålitelighet og levetid for vår batteriløsning. Vår ambisjon er å sette en bransjestandard for sikre energilagringsløsninger for marine og offshoremarkedet. Vi ser et stort potensiale i disse markedene for å sikre reduserte utslipp og driftsmessige og økonomiske gevinster for våre kunder, sier Torstein Sole-Gärtner i Siemens.

Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway». Typegodkjenning gir kunder og brukere trygghet for at batteriløsningen møter definerte regelverks- og bransjekrav til sikkerhet, regularitet og levetid.

Siemens har vært tidlig ute i utvikling av elektriske og automatiserte løsninger for hel-elektriske og hybridferger. Selskapets energilagringsløsninger er allerede tatt i bruk på fartøyer i områder fra Australia til Norge.

Batteriløsningen er også testet og godkjent i henhold til normen UN38.3 som åpner for forenklet transport av batteriene. I februar 2018 mottok Siemens godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som bekrefter sikkerhet ved løsningens konstruksjon og kontrollsystem.