Telia starter nedfasing av 3G - Elektronikknett
Dag_Wigum_Telia
– Telia vil sørge for løsninger som legger til rette for ny teknologi, sier teknisk direktør Dag Wigum i Telia Norge, i forbindelse med at de varsler en utfasing av 3G-nettet.

Telia starter nedfasing av 3G

Telia Norge planlegger gradvis utfasing av 3G-nettet fra årsskiftet 2018/2019 slik at frekvensene som i dag brukes til 3G kan gi mer plass til 4G og fremtidens 5G.

– Nå skal vi styrke oss ytterligere, og forberede oss for 5G og fremtidens økte databehov. Utfasing av 3G-nettet er en naturlig utvikling som vil gi enda bedre kundeopplevelser, enten kundene bruker mobilen eller nettbrettet til å prate, surfe eller streame, sier Kjersti Jamne, direktør for privatmarkedet i Telia Norge. – Vi skal selvsagt informere våre kunder mer konkret når det nærmer seg, men vi ønsker å dele dette i god tid slik at de relativt få kunder som berøres gis muligheten til å omstille seg. Vi oppfordrer alle kunder som i dag har gamle 3G-telefoner, å bytte til telefoner som også kan bruke 4G. Da vil de få en mye bedre opplevelse både når de snakker i telefonen og når de bruker data.

Planen er å starte 3G-utfasingen fra årsskiftet, og i løpet av 2020 vil jobben i hovedsak være ferdig. Telia vil sørge for løsninger som legger til rette for ny teknologi, og teknisk direktør Dag Wigum i Telia Norge mener det ikke er en bærekraftig posisjon å fortsette å tilby alle generasjoner mobilteknologi:
– For å få plass til fremtidens teknologi er vi rett og slett nødt til å fase ut den gamle. Vi må prioritere de frekvensene vi har til den nyeste teknologien, nemlig dagens 4G og fremtidens 5G, samt utbyggingen av et landsdekkende IoT-nett. 4G kan levere enormt mye mer data og hastighet i mobilnettet over det samme frekvensbåndet sammenlignet med de gamle teknologiene. På denne måten sikrer vi våre kunder den beste opplevelsen i nettet, sier Wigum.

– Nedstengningen av 2G ligger lengre frem i tid, men vi vil teknisk sett være klare til å begynne på den jobben når 3G er faset ut. Det er likevel viktig å understreke at endelig 2G-utfasing selvfølgelig vil avhenge av konkurranse- og markedsforhold samt utbredelsen av telefoner som støtter 4G Tale, avslutter Wigum.

Kommentarer