Spennende prisvinnere i Trondheim - Elektronikknett
PrisvinnereTrh_fotoWilLee-Wright
De fire vinnerne: Sven Jørund Kolstø fra OptoScale, Jan Biti fra Nisonic, Julian Veisdal fra Moon Labs og Vegard Wollan fra MyWo.

Spennende prisvinnere i Trondheim

Fire teknologiselskaper med tilknytning til Trondheim mottok 500.000 kroner hver i etablererstipend fra Adolf Øiens Fond. Personene bak ett av selskapene, MyWo, er godt kjent i elektronikkmiljøet.

Stipendene ble utdelt i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen under næringskonferansen Manifestasjon 2018 i Trondheim torsdag 27. september.

Årets vinnere er OptoScale, Nisonic, MyWo og Moon Labs.

– Årets priser viser den store bredden og mangfoldet i oppstartsmiljøet i Trondheim. Det er mange flinke folk og gode team her i byen som jobber innenfor svært spennende fagfelt. Vi mener alle mottakerne har stort vekstpotensial og kan bidra til å sette Trondheim som teknologiby på kartet, også internasjonalt, sier Siri Merethe Rønning, daglig leder i Adolf Øiens Fond.

Årets vinnere:

OptoScale
Kan løse milliardproblem for oppdrettsnæringen
Ved hjelp av laseroptikk kan selskapet OptoScale estimere nøyaktig vekt på oppdrettsfisk i sjøen. Det sparer både miljøet og næringen for store kostnader.

– I dag er det store utfordringer knyttet til å vite hvor mye laksen veier, hvor mye den vokser og til å kunne melde inn riktig vektfordeling til slakting. Det at vi ikke har noen nøyaktige anslag på dette koster næringen over en milliard årlig, sier Sven Kolstø, gründer og daglig leder i OptoScale.

Sammen med Eiolf Vikhagen startet han selskapet, som har sitt utspring fra teknologimiljøet ved NTNU. Kolstø forteller at det er flere som har forsøkt å finne en løsning på utfordringen ved å veie fisk mens den er i merdene, men at OptoScales løsning er helt unik.

– Vi har laget et instrument som ved hjelp av laseroptikk automatisk måler 3000 fisk hver dag, og som kan si nøyaktig hvor mye den veier. I tillegg til at det gir store besparelser for oppdrettsnæringen kan det i tillegg bidra til mindre overforing. Det betyr mindre utslipp av for fra anleggene, noe som igjen vil være et stort bidrag til miljøet, sier Kolstø.

Selskapet er i dag åtte ansatte, men ser for seg at de er 60 i løpet av fem år. Etablererstipendet på 500 000 kroner fra Adolf Øiens Fond kommer godt med i den vekstfasen selskapet nå er inne i.

– Vi har store planer, og da det er det veldig kjekt å ha noen som tror på prosjektet slik Adolf Øiens Fond gjør. Det setter vi stor pris på, sier Kolstø.

Fakta Optoscale

 • OptoScale er et selskap basert i Trondheim som bygger måleinstrument som løser store behov i havbruksnæringen.
 • Gründerene – Sven J. Kolstø og Eiolf Vikhagen – har studert henholdsvis industriell økonomi (M.Sc.) og teknisk fysikk (PhD) ved NTNU.
 • OptoScale samarbeider med flere institutt ved NTNU, og bruker studenter både til deltidsarbeid og prosjektoppgaver.
 • Selskapet har i dag 8 ansatte, men er i kraftig vekst.

Nisonic
Ultralyd av synsnerven kan redde liv
Et nytt ultralydapparat som tar bilde av synsnerven er et realt kinderegg: Det kan spare liv, menneskelige ressurser og store summer for samfunnet.

Selskapet Nisonic, med utspring fra SINTEF i Trondheim, har utviklet et ultralydapparat som kan måle forhøyet trykk i kraniet uten å trenge gjennom hud eller vev.

– Dette bidrar til å løse et stort globalt helseproblem. Tidlig deteksjon av forhøyet hjernetrykk er helt avgjørende for å kunne starte behandling tidlig for å forhindre alvorlig hjerneskade og i verste fall død, forteller senior forretningsutvikler Eli Grong Aursand.

I dag er dette en kostbar prosedyre som utføres av spesialister og med risiko for store komplikasjoner.

– Vår løsning består av automatisk analyse av ultralydbilder av synsnerve, og er såkalt ikke-invasiv. Det betyr at den ikke trenger gjennom hud eller vev. Det gjør at den kan utføres av vanlig helsepersonell hvor som helst, og er helt uten komplikasjoner for pasienten. Og det er også en mye billigere metode, sier Grong Aursand.

Etablererstipendet på 500 000 fra Adolf Øiens Fond skal selskapet blant annet bruke på industriell design som skal gjøre produktet enkelt å bruke.

– I tillegg ønsker vi å bruke noen av prispengene på å etablere et samarbeid med flere trønderske aktører om å utvikle et fullverdig produkt. Sammen skal vi vise at vi i Trøndelag kan lage produkter i verdensklasse, smiler Grong Aursand.

Fakta Nisonic:

 • Teknologiselskap med bakgrunn fra SINTEF og med base i Trondheim.
 • Lokaler i CoFounder TechHub
 • Produktet er utviklet i et forskningssamarbeid med SINTEF og Red Cross War Memorial Children’s Hospital at University of Cape Town (UCT)
 • Ullevål Universitetssykehus (Oslo) og Groote Schuur Hospital (Cape Town) er partnere i klinisk utprøving
 • Selskapet har mottatt offentlig finansiering fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.
 • SINTEF Venture V, Investinor og Hadean Ventures har investert i selskapet

MyWo
Befester Trondheims teknologiposisjon
Selskapet MyWo ble startet av Vegard Wollan og Gaute Myklebust som begge var med i gründer-teamet bak Atmel Norway og mikrokontrolleren AVR. Nå er de i ferd med å utvikle sensorbrikker som tilbyr ny og etterspurt funksjonalitet til berøringsskjermer.

– Vi har utviklet en produktfamilie av brikker for brukergrensesnitt basert på berøringsskjermer. Disse er tilpasset bilindustriens krav og behov til funksjonalitet i årene fremover, og vil brukes i medisinsk utstyr, automasjon og maritime anvendelser, sier daglig leder Vegard Wollan.

MyWo har utviklet en unik teknologi som forventes å være 30 ganger mer sensitiv enn konkurrentenes og som også gir økt sikkerhet ved bruk av touchskjermen.

– Vi tilbyr etterspurt funksjonalitet som 3D-touch, trykksensitivitet og taktil tilbakemelding på trykk, forteller Wollan.

Selskapet jobber nå med internasjonal forretningsutvikling. Wollan mener nyvinningen vil bidra til å befeste Trondheims posisjon som internasjonalt tyngdepunkt for den internasjonale mikroelektronikkindustrien – og som teknologihovedstad i Norge.

– Produktet har et stort internasjonalt potensial og prispengene fra Adolf Øiens Fond kommer godt med når vi nå skal introdusere det på det i et globalt marked. Etablererstipendet er en kjempemotivasjon og en fantastisk anerkjennelse som vi setter veldig høyt, sier han.

Fakta MyWo:

 • Etablert i august 2016 av Vegard Wollan og Gaute Myklebust.
 • Base i Trondheim med 7 ansatte, og i vekst.
 • Utvikler brikker for berøringsskjerm-baserte brukergrensesnitt
 • Satser hovedsakelig på bilindustrien, men funksjonaliteten kan også brukes i medisinsk utstyr, automasjon og maritime anvendelser.

Moon Labs
Små sensorer kan avhjelpe eldrebølgen
Ørsmå sensorer bak øret til pasientene kan bidra til å løse en av de største utfordringene det norske helsevesenet står overfor i årene som kommer.

Vi lever stadig lengre og føder færre barn her i landet, og når eldrebølgen nå slår inn for fullt er det store spørsmålet hvem som skal passe på oss når vi blir syke i årene fremover. En del av svaret kan Trondheims-selskapet Moon Labs sitte på.

– Vi har utviklet en plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter. Dette er et direkte svar på sykehusenes behov for å lettere kunne følge opp pasienter utenfor intensivavdelingen slik at man kan plukke opp alvorlige helsetilstander tidligere, forteller Julian Veisdal, daglig leder i Moon Labs.

Teknologiselskapet har sitt utspring fra NTNU og selskapet har siden oppstarten hatt en samarbeidsavtale med St. Olavs hospital. Moon Labs jobber til daglig tett med sykehuset og de ansatte for å lage et produkt som hjelper i hverdagen. Løsningen de har utviklet består av små sensorer som plasseres bak øret til pasienten.

– Sensorene kan måle puls, pustefrekvens, oksygenmetning, kroppstemperatur og bevegelse. Dataene sendes trådløst videre til en skyløsning som viser historikken på de ulike målingene, sier Veisdal.

Dette er målinger som i dag hovedsakelig gjøres manuelt, men sykepleiere har ansvar for mange pasienter og kan ikke gjennomføre slike målinger mer enn en til to ganger om dagen.

– Bedre overvåking av sykehuspasienter fører til tidligere diagnostisering og gjør det mulig å utføre forebyggende behandling istedenfor såkalt reaktiv behandling. Dette har en åpenbar samfunnsøkonomisk verdi og ansees som å være svært viktig i møtet med eldrebølgen, sier Veisdal.

Etablererstipendet fra Adolf Øien Fond på 500 000 skal de i hovedsak bruke til å starte prosessen med å få produktet medisinsk godkjent, noe de er helt avhengige av hvis de skal kunne selge produktet til kunder, noe de håper å være i gang med innen 2020.

– Utfordringene til helsevesenet på grunn av befolkningsvekst og aldrende befolkning er store. Vi har stor tro på at teknologien vi utvikler kan bidra til nye løsninger som hjelper situasjonen, sier Veisdal.

Fakta Moon Labs:

 • Moon Labs AS er et teknologiselskap med base i Trondheim
 • Lager en plattform for kontinuerlig helseovervåking av pasienter som er innlagt på sykehus.
 • Teknologien bak plattformen er utviklet av studenter fra NTNU Gløshaugen.
 • Har en samarbeidsavtale med St. Olavs hospital for utvikling av produktet.

 

 

Kommentarer