Sertifisering for bedre elektronikkstyring - Elektronikknett
ipc_håndlodding

Sertifisering for bedre elektronikkstyring

Standardiseringsorganisasjonen IPC kommer nå på banen med et nytt sertifiseringstilbud for programadministrasjon innen elektronikk. 

Tiltaket kommer ifølge IPC som en direkte konsekvens av forespørsler fra industrien om opplæring og sertifisering innen ulike aspekter av elektronikkindustrien – nå i form av sertifiseringskurset IPC Certified Electronics Program Manager (CEPM).

CEPM er et seks-ukers, online, instruktørledet kurs som skal ivareta alle deler av programadministrasjon, spesifikt for elektronikkindustrien. 

– Vi er glade for å kunne tilby vårt nye CEPM kurs gjennom e-læringsplattformen IPC EDGE 2.0, sier opplæringsdirektør Dave Hernandez i IPC. – Kurset er egnet for eksisterende programansvarlige eller ingeniører som ønsker å utvikle sin ekspertise og ferdigheter innen elektronikkindustrien. Ettersom kurset er nettbasert, vil det innebære betydelige kostnadsbesparelser og fleksibilitet for selskaper som vil tilby sine talenter profesjonell utvikling, fremholder han. 

Det første kurset vil starte 8. oktober 2018, med to ukentlige sesjoner over seks uker. Kurset vil dekke følgende tema:

  • Programadministrasjon
  • Prosjektplanlegging
  • Team building
  • Grunnleggende kostnadsføringsmetoder
  • Prognoser og lagerstyring
  • Forhandling av kontraktsmessige termer med kunder
  • Salgs- og forhandlingsferdigheter

For mer informasjon om CEPM-kurset, se IPC sine hjemmesider.