Jobber mot falske komponenter - Elektronikknett
WEB_AS6496_Certification

Jobber mot falske komponenter

Mouser Electronics skal være den første autoriserte elektronikkdistributøren som mottar luftfartsindustriens AS6496 akkreditering for sine robuste tiltak mot komponentjuks.

Mouser Electronics Inc. har nå fått akkreditering i henhold til AS6496, hvilket gjør dem til industriens første distributør som blir akkreditert etter luftfartsindustriens  høythengende standard for anti-forfalsknings-tiltak innen komponentdistribusjon.

Akkrediteringen ble tiltelt av Performance Review Institute (PRI), som del av det såkalte Counterfeit Avoidance Accreditation Program (CAAP). CAAP-gjennomgangen var basert på revisjonskriterier (AC7403) utviklet i fellesskap mellom PRI, Electronic Components Industry Association (ECIA) og representanter fra luftfartsindustrien.

Luftfartsstandarden AS6496 setter krav til å unngå, detektere, begrense og håndtere falske produkter i en autorisert distribusjonsleveringskjede.   

Kommentarer