Gode muligheter til FPGA-profilering - Elektronikknett
FPGA Forum 2018 - Candiss
Programkomitéen for FPGA Forum speider etter gode foredrag til neste års arrangement. (Bildet er fra årets konferanse - underholdning ved Candiss).

Gode muligheter til FPGA-profilering

Nå er det mulig å komme med forslag til presentasjoner på fagkonferansen FPGA Forum 2019, og få vist seg frem for bransjen.

Det årlige FPGA-forum er stedet der alle innen FPGA-miljøet i Norge møtes og oppdaterer seg på status i bransjen.

Dette er et årlig todagers seminar og utstilling, der man får et godt faglig utbytte, samtidig som man møter miljøet i bransjen og de viktigste leverandørene.

FPGA-forum-komiteen forbereder nå FPGA-forum 2019 og ønsker presentasjoner fra norske bedrifter og akademia:

Har dere hatt et interessant FPGA-prosjekt, en spesiell måte å bruke FPGA på, erfaringer fra bruk av verktøy, prosjektstyring/teamdesign, metodikk, designflyt, integrasjon av FPGA, interface mot omverdenen, programvare i eller mot FPGA, applikasjoner med FPGA, verifikasjon, design, timing, clocking, HW/SW, lab-testing, scripting, remote programming, rekonfigurering eller lignende?  

Alle vil gjerne høre om andres erfaringer, og med stor bredde i FPGA-miljøet i Norge har de fleste noe å lære av hverandre.

Siste frist for forslag er torsdag 27. september.

Følg med på www.fpga-forum.no for nyheter, informasjon og etter hvert et program.

Ta gjerne også en kikk på Elektronikk sitt inntrykk fra FPGA-forum 2018.

Kommentarer