Global sertifiseringsløsning for oneM2M - Elektronikknett
GCF-oneM2M_TTA

Global sertifiseringsløsning for oneM2M

Global Certification Forum (GCF) og Telecommunications Technology Association (TTA) vil i 2019 lansere en global sertifiseringsløsning for Global IoT standard, oneM2M, som en del av sitt arbeid for å øke interoperabiliteten i IoT-økosystemet.

Løsningen, som vil inkludere oneM2Ms nåværende TTA sertifiseringsprogram, anerkjenner den kritiske betydningen av mobilteknologi i IoT-aktiverte M2M-løsninger – en trend som er forventet å akselerere med 5G. oneM2M-sertifisering gjennom GCF skal sikre riktig funksjonalitet og overholdelse av industristandarder for raske, effektive og sikre IoT-løsninger i den tilkoblede verden, heter det.

Teknologier som overholder oneM2M-standarder, skal sikre sømløs tilkobling og interoperabilitet med backend-nettverk, samt sørge for sikre transaksjoner. Nyheten er i tråd med TTAs mål om å støtte globale oneM2M-sertifiseringstjenester.

oneM2M er en global organisasjon som lager tekniske spesifikasjoner og arkitektoniske prinsipper for å sikre at maskin-til-maskin kommunikasjon kan fungere effektivt over hele verden. oneM2M-arkitekturen er basert på et felles M2M-servicelag, som lett kan integreres i leverandørens maskinvare- og programvareløsninger, og sikrer interoperabilitet mellom myriaden av IoT-enheter i feltet og i M2M-applikasjonsservere over hele verden.

Kommentarer