Forenkler fiberverifikasjon i raske nett - Elektronikknett
ANR194 - Image - New MT9085 Network Master

Forenkler fiberverifikasjon i raske nett

Nå kommer Anritsu med sin nye Access Master MT9085-serie med instrumenter for verifikasjon av fiber i høyhastighets nettverk.  

Anritsu Corporation lanserer i disse dager den nye Access Master MT9085 serien med håndholdte testinstrumenter. Disse er tiltenkt å gi nøyaktig og bredspektrede målemuligheter under installasjon og vedlikehold av fiberoptiske kabler i LTE- og 5G backhaul, samt i metro- og kjernenettverk.

Instrumentet kommer med Anritsus Fiber Visualizer som standard.

Innebygd 8-tommer fargeberøringsskjerm, skruknott og fysiske taster skal bidra til å forbedre OTDR bølgeformanalyser og gjøre det enklere og mindre tidkrevende å gjøre målinger i felten.

Den nevnte Fiber Visualizer-funksjonen kan brukes til å vise fibervariasjoner som skjøter, kontakter og splittere som et skjematisk kart. Ved å eliminere komplekse operasjoner, som å lese og analysere optiske bølgeformer, skal verktøyet kunne tillate teknikere på ethvert erfaringsnivå å gjennomføre gode fibermålinger og pass/feil-evalueringer. I tillegg kan automatiske pass/feil evalueringer basert på forhåndsinnstilte terskelverdier redusere muligheten for operatørfeil, hevder Anritsu.

Foruten å utgjøre et fullfunksjons OTDR-instrument, skal MT9085-serien kunne brukes til å gjøre målinger av optisk effekttap, og deteksjon av fjerne ender på fiber. Den er videre designet med en spesiell algoritme som detekterer fiberhendelser med høy nøyaktighet i komplekse, passive optiske nettverk (PON). Den har høyhastighets, sanntids bølgeformer, dødsone på mindre enn 8 m, dynamisk område større enn 46 dB, og støtte for bølgeformer både i singelmodus optisk fiber (SMF) og multi-modus optisk fiber (MMF).