Vant med smart strømnett - Elektronikknett
Agder Energi og Microsoft vant pris for smart strømnett
Bert Van Hoof, konsernsjef Azure IoT i Microsoft (midten) og Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi (høyre) tok i mot prisen i Washington av Tom Kuhn, president ved Edison Electric Institute.

Vant med smart strømnett

Agder Energi og Microsoft har vunnet den internasjonale prisen "Innovative Star of Energy Efficiency" for arbeidet med å utvikle fremtidens strømnett.

Agder Energi og Microsoft har i partnerskap utviklet et smart strømstyringssystem som sparer både energi og penger. Teknologien er bygget på Microsofts skyløsning Azure, som muliggjør bruk av intelligent teknologi, som maskinlæring og AI.

– Vi er stolte over den anerkjennelsen for vårt innovasjonsarbeid prisen innebærer. Energimarkedene og måten kundene bruker strøm på endres raskt, og vi har som mål å ligge helt i forkant av endringsprosessene. Sammen med vår partner Microsoft har vi vist hvordan ny teknologi kan bidra til et mer effektivt strømnett. Derfor satser vi tungt på innovasjon, samarbeid og utvikling av nye løsninger, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi, som var i Washington, D.C. for å motta prisen.

Kunder med et fleksibelt forbruk kan gjennom løsningen endre både når de bruker strøm, hvor mye de bruker, og samtidig redusere de totale strømutgiftene sine. I tillegg kan løsningen binde ulike aktører i strømnettet sammen, og for eksempel knytte de mindre fornybare energi-produsenter med sluttkunder og markeder. Den teknologiske løsningen legger til rette for et mer effektivt og smartere bruk av strømnettet.

– Det som startet som en liten pilot, har vokst til et sterkt partnerskap som fortsetter å drive innovasjon fremover. Denne typen partnerskap mellom teknologi og selskap kan raskt akselerere bærekraftige endringer i nesten alle sektorer, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

"Innovative Star of Energy Efficiency" deles ut av Alliance to Save Energy, som består av ledere innen næringsliv, myndigheter, miljø- og forbrukerorganisasjoner. Alliansen jobber for å fremme økt energieffektivitet for å oppnå økonomisk vekst, et renere miljø, og økt forsyningssikkerhet.

Kommentarer