Utvider med moduler og integrasjonstjenester - Elektronikknett
Arrow og DH electronics

Utvider med moduler og integrasjonstjenester

Arrow Electronics inngår avtale med DH electronics for å utvide tilbudet av innvevde produkter og integrasjonstjenester.

Elektronikkdistributøren Arrow Electronics kan nå tilby modulbaserte løsninger og integrasjonstjenester fra DH electronics.

DH har utviklet og produsert skalerbare og kundetilpassede innvevde løsninger gjennom 25 år, og produktspekteret består av tre hovedproduktfamilier: DHSOM systemmoduler (SOM), som er kompakte, innvede datamaskiner som kan plugges inn eller loddes til bærerkort; DHMI datamaskiner for berøringspanel som skal gjøre det enkelt å integrere menneske-maskin-grensesnitt i systemer; og DHCON styre- og kommunikasjonsprodukter som er optimalisert for smarthus- og bygningsanvendelser, samt for å støtte applikasjoner innen IoT og Industri 4.0.

Modulene kommer med kortstøttepakker for Linux, Android og Windows mens annen programvare som støttes inkluderer Debian, Yocto og Qt rammeverk.

I tillegg til standardproduktene vil Arrow gi kundene tilgang til DHs skreddersømtjenester, som bidrar til å sikre at maskinvare og programvare er riktig optimalisert for deres behov. 

– Våre løsninger utgjør viktige byggeblokker som gjør bedrifter i stand til å realisere den digitale fremtiden, og på den bakgrunn er vi glad for å være en del av Arrows ”sensor-to-sunset” strategi, sier Stefan Daxenberger, CEO i DH electronics, i en kommentar.