USB-multifunksjons miljøsensor - Elektronikknett
Omron_USB-sensor

USB-multifunksjons miljøsensor

En USB-versjon av Omron Electronic Components’ multifunksjons miljøsensor kan overvåke sju parametere.

Som den tidligere Omron 2JCIE-BL01-sensoren, tilbyr den nye 2JCIE-BU01 flere sensorer i en enhet som har innebygd minne og tilkobling gjennom fyrtårn (beacon)-kommunikasjon.

Omrons miljøsensor er tilgjengelig for første gang som en USB-enhet som måler 14,9 x 29,1 x 7,0 mm og kan overvåke temperatur, fuktighet, lys, UV, barometertrykk, støy, seismikk og luftkvalitet (VOC-gass). Sensoren kan samle data i ca. tre måneder (basert på en kommunikasjonsfrekvens på en gang hvert femte minutt) og koble til flere enheter, for eksempel smarttelefoner, via Bluetooth 5.0.

2JCIE-sensorene har eget innebygd minne for datalogging. Potensielle applikasjoner inkluderer overvåking og styring av både industri- og kontormiljøer for å forbedre arbeidsplassen. Den er også egnet for hjemme- og utendørs bruk.

Data fra modulene kan lastes ned via Bluetooth slik at designere enkelt kan få tilgang til registrerte data. 2JCIE miljøsensorer er sky-kompatible uten behov for ekstra maskinvare. Skreddersydde terskelverdier kan settes for å gi varsler som informerer brukeren om unormale sensoravlesninger.

Blutetooth lavenergi (BLE)-lenken har en rekkevidde på omtrent 10 meter og sensoren har en driftstemperatur på mellom -10 og 60°C.

Kommentarer