Norsk jordbruksteknologi til London - Elektronikknett
agri uk 2018

Norsk jordbruksteknologi til London

Fem norske agri-tek selskaper er invitert til årets World Agri-Tech Innovation Summit i London.

World Agri-Tech Innovation Summit avholdes hvert år i London og San Francisco og er en vesentlig nettverksarena og møteplass for agriforetak, gründere og investorer.

Her vil man i år finne fem norske bedrifter, melder 7sense AS, som er én av dem.

Målet med konferansen er å bidra til en raskere kommersialisering av avansert landbruksteknologi ved å tilrettelegge for globale partnerskap og samarbeid. Sentrale deltakere på konferansen er ledere fra internasjonale agritekselskaper, investorer og nystartede innovative agritekselskaper.

Innovasjon Norge mener også at dette er et viktig arrangement, og har derfor takket ja til å være landpartner under årets konferanse i London. Dette innebærer blant annet at Innovasjon Norge kan invitere med 5 norske agritek selskaper til en felles nasjonal stand sentralt plassert i mingleområdet.

Årets konferanse går av stabelen 16. og 17. oktober 2018, og følgende norske selskaper er invitert:

N2 Applied

Soil Steam International

Nofence

Saga Robotics

7Sense