Kitrons tredje kvartal: Økning og sterk ordrevekst - Elektronikknett
Kitron_flag

Kitrons tredje kvartal: Økning og sterk ordrevekst

Kitron offentliggjør i dag kvartalstall som viser fortsatt vekst sammenlignet med i fjor og forbedret resultat per aksje tross utfordringer i komponentmarkedet. Kvartalet ble også historisk.

Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal var 563 millioner kroner, en økning på fem prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ordrereserven økte med 27 prosent på sammenlignbar basis.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 5,3 prosent i tredje kvartal.

– Vi fortsatte langs vår vekstbane i tredje kvartal og leverte de høyeste driftsinntektene for tredje kvartal i selskapets historie. Jeg er spesielt glad for at vi klarte dette i lys av industriens problemer med komponenttilgang og enkelte utsatte kundeprogrammer. Den gode ordreinngangen i kvartalet styrker vår tro på de kommende månedene og kvartalene. Vi opprettholder våre 2018-utsikter og våre strategiske mål for 2020, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, i en melding fredag morgen.

Driftsinntektene vokser
Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal utgjorde 563 millioner kroner, sammenlignet med 535 millioner i samme kvartal året før. Omsetningsveksten fra samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Marine/offshore vokser nå, om enn fra et svært lavt nivå. Forsvar/luftfart viste svekkelse. I følge Kitron vil forsvar/luftfart variere, og de venter ny vekst i 2019. Utenom markedssektoren forsvar/luftfart var inntektsveksten i tredje kvartal 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Ser vi på tidligere kvartal i år, er det

Ordreinngang og -reserve
Ordrereserven er merkbart påvirket av innføringen av den nye regnskapsstandarden IFRS 15. Uten effekten av innføringen av IFRS 15, ville ordrereserven ha vært 1 279 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 27 prosent. På grunn av implementeringen av IFRS 15 endte ordrereserven på 1 123 millioner kroner.

Tidlige tegn på økende aktivitet blant kunder i olje- og gassindustrien har ført til betydelig vekst i ordrereserven for markedssektoren marine/offshore, selv om de absolutte tallene fortsatt er lave.

Driftstresultat
Driftsresultatet i tredje kvartal (EBIT) var 30 millioner kroner, mot 29,2 millioner i fjor. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 42,7 millioner kroner, mot 42,6 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble 21,8 millioner kroner, en økning på 33 prosent. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 12 øre, sammenlignet med 9 øre i fjor.

Bygger opp lageret
Netto arbeidskapital økte med 35 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, til 605 millioner kroner. Kontantstrøm fra driften var minus 41,0 millioner kroner, mot pluss 22,4 millioner i tredje kvartal 2017.

Økningen i arbeidskapital er delvis knyttet til utsatte produksjonsprogrammer og dels til en bevisst og midlertidig lageroppbygging for å forhindre leveranseforstyrrelser på grunn av den tidligere rapporterte mangelen på elektroniske komponenter. Mangel på elektroniske komponenter har siden i fjor vært en løpende utfordring for selskaper innen kontraktsproduksjon av elektronikk. Situasjonen har ikke bedret seg og ventes å være krevende gjennom året og inn i 2019.

Utvidelse i Polen
I juli annonserte Kitron planer om å utvide sin østeuropeiske satsing med et anlegg i Nord-Polen. Produksjonen ved anlegget på 8.000 kvadratmeter er nå planlagt å starte i fjerde kvartal 2019.

Utsikter
For 2018 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 500 og 2 700 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6.1 og 6,5 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektorene Industri og Energi. Lønnsomheten drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Tallene presenteres i dag kl. 08:30. Kvartalsrapporten kan lastes ned her (PDF)

Kommentarer