Forbedret komponentsimulator - Elektronikknett
Simsurfing- web

Forbedret komponentsimulator

Murata kommer nå med nye funksjoner i sitt designstøtteverktøy SimSurfing, som brukes til å simulere kondensatorer, induktanser og filtre.

Den forrige versjonen av verktøyet tillot visualisering av ytelseskarakteristikker for individuelle komponenter, med hensyn til impedans, overførings- og refleksjonsvariasjoner, med frekvens- og andre driftsforhold.  

Nå kommer det nye verktøyet med simulering av hele applikasjonskretser, spesielt DC-DC omformere, der valg av komponenter er kritisk for effektive design og minimal kostnad og størrelse.  

SimSurfing kan simulere oppførselen til DC-DC omformere ved høye hastigheter med brukerpsesifiserte variabler som ut/inn-spenninger, svitsjefrekvens og startverdier for filterinduktans og-kapasitans.  En spesiell egenskap er evnen til å forutsi effekttap i induktansen, opplyser Murata. Dette er ofte en vanskelig verdi å beregne utfra publiserte data.

Det er planlagt flere forbedringer i DC-DC simuleringsdelen, som for eksempel lasttransientrespons, som er viktig for å verifisere stabilitet i omformeren, og ytelse for store signaler.  

En annen, kommende egenskap i SimSurfing er muligheten for å simulere ytelsen for kombinasjoner av Murata-komponenter i støyfilternettverk. 

I tillegg gir verktøyet spesifikk støtte for CISPR25, den internasjonale standarden for karakterisering av radiostøy i bil- og andre transportapplikasjoner.

SimSurfing er tilgjengelig gratis på https://www.murata.com/en-eu/tool  mens designstøtteverktøyet for DC-DC omformerdesign er tilgjengelig på https://ds.murata.co.jp/mpst/.