Fjerner lus med lyd - Elektronikknett
Giga
Selv om han har jobbet med det i en tid, er det nå det begynner for alvor. Kjell Hansen er i startgropa med sin ultralydbaserte «lakselusfjerner», og skal teste det i anlegg til våren.

Fjerner lus med lyd

To dager før vi besøkte Kjell Hansen og Giga AS i Sætre i Hurum, hadde han fått patentet for sin ultralydløsning for fjerning av lus i oppdrettsmerder. En løsning som lover 99 prosent ren merd.

Ultralyd er fra før brukt til rensing og vasking, og er såpass kraftig at det brukes til desinfisering. – Under tester har vi sett at lakseluslarver nærmest eksploderer, forklarer Hansen.

Metoden
Dette er en løsning som skal brukes før man setter laksesmolt i merden. Det gjøres i en tett merd (innvendig duk som går opp til ti meter ned i merden) og med ultralydapparater festet rundt kanten av merden (fire til seks eller etter behov og størrelse på merden), gjør ultralyden jobben og renser vannet. Siden lakselus lever i dybder ned til fire-seks meter, holdes merden ren i etterkant av behandlingen med vann som pumpes nedover fra samme utstyr. – Det dannes et sig nedover som holder lusa unna, sier Hansen.

Overvåkes
Når laksen er på plass, overvåkes merden med målesystemer for detektering av lakselus. I tillegg har systemet temperaturmålere som kan leses fra land. Motorer/pumpe overvåkes også, for å følge med på eventuell groing.

Snart test
– Det første testanlegget er under planlegging i Nordland, og jeg håper å starte rundt mars neste år, sier Kjell Hansen. Han forklarer videre at under selve rensingen bruker det en del energi, med en toppeffekt på 4kW til 16kW, men kun periodevis. Under en vellykket test i 2016 ble det brukt 400W. – Det virket over all forventning, legger han til.

Idé fra undervannskommunikasjon
Kjell Hansen har lang fartstid med elektronikk, ikke minst kraftelektronikk der han er regnet som litt av en ekspert. Han blir dessuten ofte brukt i seminarer og workshops rundt temaet. Idéen om å bruke ultralyd til rensing fikk han en gang han arbeidet med undervannskommunikasjon. Han merket at ultralydsignalene fjernet grønske.

Veien videre
Selv om han er pensjonist, har Kjell Hansen ikke sluttet å jobbe. Han har bakgrunn fra selskaper som EBV Elektronik og Hans H. Schive. I disse stillingene har han vært borti mange spennende prosjekter. Fram til nå har han arbeidet som konsulent. – Det er ikke sikkert at det blir så mye konsulentjobb fremover. Nå gjelder det å få dette på plass, sier han.

– Nå er det penger fra investorer som behøves, sier han. Videre design og produksjon vil jeg overlate til andre, avslutter Hansen.

Artikkelen er tidligere publisert i Elektronikk nr 10/2018

Kommentarer