Festen over for minneprodusenter? - Elektronikknett
DELTA_microchips
Illustrasjonsfoto: DELTA

Festen over for minneprodusenter?

Etter to års heftig vekst ser festen ut til å dempe seg for DRAM og NAND flash-minnebrikker.

Analysefirmaet DRAMeXchange, forventer nå at gjennomsnittlige salgspriser (ASP) for både DRAM og NAND vil avta sekvensielt i fjerde kvartal. Firmaet forventer også at ASPer for begge produktene vil synke betydelig i 2019 sammenlignet med i år.

 NAND-prissettingen har vært «myk» i flere måneder, og gikk ned med 10% i tredje kvartal, ifølge DRAMeXchange, som forventer at NAND ASP vil falle med 10% til 15% i fjerde kvartal. Firmaet anslår at NAND ASP vil falle med 25% til 30% neste år, takket være den svake etterspørselen etter forbrukerelektronikk og økt 3D NAND produksjonskapasitet hos leverandørene.

Kontraktspriser for DRAM økte kun 1% til 2% i tredje kvartal og forventes å falle med 5% eller mer i fjerde kvartal, og avslutter en serie på ni påfølgende kvartaler med prisvekst. Firmaet forutsier at DRAM-prisene vil falle med 15% til 20% i 2019, men det legges til at nedgangen kan være brattere dersom etterspørselen svekkes for servere og smarttelefoner.

Ifølge IC Insights, et annet analysefirma, var gjennomsnittsprisen på DRAM 6,77 dollar i august, en økning på hele 165% fra to år tidligere (august 2016). Firmaet sa at mens DRAM ASP-veksten har bremset i år i forhold til 2017, holdt den seg likevel på en solid oppadgående vei de første åtte månedene av 2018.

DRAM har alltid vært et svært syklisk marked, kjent for store opp- og nedturer. Men en konvergering av markedsdynamikken – inkludert en mindre leverandørbase og et mye større utvalg av etterspørselspådrivere – har ført til at noen mener at DRAM-syklusene, slik vi har kjent dem, kan være en ting fra fortiden. Imidlertid mener analytikere generelt at DRAM-markedet fortsatt har samme sykliske oppførsel som det alltid har gjort.

En viktig indikator for at DRAM ASP er på vei nedover er flere år med store økninger i DRAM-investeringer, som nå oversvømmer markedet med kapasitet som overstiger etterspørselen. Ifølge IC Insights hoppet DRAMs kapitalutgifter med 81% til 16,3 milliarder dollar i fjor, og forventes å øke med ytterligere 40% til 22,9 milliarder dollar i år. «Capex-utgifter på disse nivåene vil normalt føre til en stor bølge av ny kapasitet og en etterfølgende rask nedgang i prisene,» rapporterer firmaet.

IC Insights påpekte imidlertid at det som er litt annerledes i de siste årene, er at store gevinster i produktivitet som normalt er forbundet med store investeringer, er mye lavere ved prosessnoder under 20 nm som nå brukes av DRAM-leverandører.

Kilde: EETimes, DRAMeXchange, IC Insights

Kommentarer