Best på miksede signaler - Elektronikknett
Dialog-20180919_092418
Trådløs lyd – uten forsinkelse: Erik Peters demonstrerer den nye TWS-teknologien basert på deres Bluetooth Low Energy komponenter.

Best på miksede signaler

electronica 2018: Dialog Semiconductor satser nå hardt på Bluetooth-markedet. I tillegg introduserer de programmerbare kretser i sine mikset-signal komponenter.

Dialog har en lang historie med mikset-signal kretser, innenfor kommunikasjon og kraftstyring. Bluetooth Low Energy er ett av satsingsområdene, og de hevder nå en ny ”førster” på markedet.

Går godt

Selskapet går godt, og kan vise til en tosifret årlig vekst. Første halvår lå hele 19% over samme periode forrige år.  Det skyldes ikke minst en satsing på vekstmarkeder som IoT, bil og mobil. Innenfor sistnevnte kjøpte de også et firma innen bakgrunnsbelysning, som har gitt god avkastning.

Integrasjon

Når det gjelder Bluetooth har de levert over 200 millioner ICer i ulike produkter. – Styrken er blant annet å bygge komponenter med mange integrerte funksjoner, sier markedsdirektør Mark Hopgood. – Vår viktigste egenskap i vår SmartBond BLE-teknologi er integrasjonsgraden og lavt effektforbruk, hevder Hopgood.  – Nye produkter skal ha mange funksjoner, og vare hele dagen, sier han.

TWS

Noe som har vokst frem den senere tid, er såkalte true wireless stereo systems, TWS, som skal gi en mer allestedsnærværende lydopplevelse. – Utfordringene for trådløs lydoverføring er bl.a. sømløs parring av enheter, og ikke minst lav forsinkelse. Det skal ikke mer enn 100ms forsinkelse/forskjell mellom stereokanalene til før det merkes, sier Hopgood.

Først med Hifi over BLE

Dagen før vi snakket med Hopgood, demonstrerte selskapet en ny Bluetooth-løsning under Bluetooth World i Santa Clara. – Vi er første selskap som har kunnet vise evne til å strømme høykvalitets hifi lyd over BLE, forteller produktansvarlig Erik Peters. Løsningen han har med seg, er et ”proof of consept” basert på LC3 lyd strømmet fra PC til Dai46xx utviklingskort som master og overføring til to Dai46xx-baserte slaver, og som ivaretar to uavhengige synkroniserte forbindelser, med 96 kbps/48 KHz samplingrate. For øvrig henviser ”x”ene i produktbetegnelsen komponenter som ikke er lansert ennå. Løsningen gjør det faktisk mulig å kringkaste musikk lokalt! Dermed kan det også være slutt på den ”romantiske” deling av øreplugger for å høre samme musikk.

Konfigurerbare og mikset

En annen nyvinning som Dialog har vært tidlig ute med, er kombinasjonen av programmerbare kretser og analoge komponenter. – Konfigurerbare, mikset-signal komponenter – CMIC – er en helt ny produktgruppe, sier Hopgood. Teknologien skal bl.a. gjøre det mulig for kortdesignere å erstatte flere standard komponenter, noe som i sin tur reduserer kortareal og kostnader. – Det er flere fordeler med dette. For eksempel blir det vanskeligere å kopiere et produkt, enn med diskrete komponenter.

Nytt designparadigme
Dialog-GreenPAK GreenPAK – konfigurerbar miks av logikk og analoge kretser.

Dialogs CMIC-teknologi kalt GreenPAK er blitt populær, ikke minst fordi den erstatter/integrerer en rekke komponenter, som tilstandsmaskiner, ADC/DAC, timere, klokker, logikk, komparatorer, MOSFETs, nivåkomparatorer osv. Og kanskje det viktigste: – Vi snakker et nytt designparadigme her. Verktøyene er enkle å ta i bruk, og det er bare å plassere uprogrammert GreenPak i en sokkel, designe din IC med GreenPAK GUI, og ”fryse” designet. Når alt er klart, har du en leveringstid på bare 4-6 uker, forteller Hopgood.

Trådløs lading

En annen av teknologiene Dialog Semiconductor vil fokusere på under electronica, er trådløs lading. Her samarbeider de med spesialistfirmaet Energous. Fordelen med deres løsning er at det ikke trengs noen spole. Med antenne på mønsterkortet gir dette lav profil og liten størrelse, og skal ikke gi problemer med deteksjon av fjerne objekter (FOD). Videre har løsningen sameksistens med NFC, og forstyrrer ikke høyttalere. Den virker også både nær og fjernt fra objektet. Her snakker vi om tre kategorier; Near Field (kontakt), Mid-Field (opp til 15 cm, eventuelt 90 cm) og Far Field (opp til 4,5 m). Sistnevnte riktignok en fremtidsvisjon. Nærfeltsløsninger er nå godkjent i over 100 land, mens middelfelt kun er godkjent i USA.

Kommentarer