Årets happening for testfagfolk er klar - Elektronikknett
NTF-testforum

Årets happening for testfagfolk er klar

NTF TestForum er den årlige todagers-konferansen for fagfolk inne test av elektronikk i de nordiske og baltiske landene. 2018-versjonen vil bli holdt fra 27. til 28. November på Comwell Conference Center i Snekkersten, i nærheten av Helsingør, Kronborg og Louisiana, Danmark.

Programmet er klart, hovedtaler er på plass, og eksperter kommer fra Tyskland, Norge, Sverige, Belgia, Italia, Storbritannia og USA, melder arrangøren.

– Nå etter seks år er TestForum tilbake i Danmark igjen, sier Birger Schneider som er den lokale arrangøren. – Som alltid fokuserer vi på ting som er «hot» i testindustrien generelt – og blant testingeniører spesielt. Roboter, spesielt samarbeidende roboter, såkalt «coboter», vokser fram innen industriell automasjon, inkludert testautomatisering.

– Den raske endringen er drevet av stadig flere integratorer på robotområdet. I programmet fokuserer vi på dette temaet i hovedpresentasjonen «Trends in the use of robotics in the electronics production and test of devices» av Søren Peter Johansen, Teknologisk Institut, samt i ytterligere to presentasjoner. Deretter avsluttes dagen med en paneldiskusjonen på dag én med temaet «Robotics in testing vs traditional automation?».

TestForum-deltakere er nøkkelaktører i bransjen og internasjonale leverandører av testløsninger og måleutstyr. Konferansen tilbyr teknisk relevante presentasjoner av metodologier, verktøy, moduler/instrumenter, tilgjengelig teknologi og beste praksis i god kombinasjon med muligheten for nettverksbygging.

Om Nordic Test Forum
Nordic Test Forum (NTF) ble stiftet under TestForum 2001. En gruppe fra norsk elektronikkindustri hadde nettopp fullført et toårig prosjekt på «Production Test» og deltakerne ønsket å opprettholde nettverket. I tillegg var den britiske industriens TestForum representert på konferansen, og man mente at nordiske behov kunne bli oppfylt av en lignende organisasjon.

Registrering gjøres her: www.nordictestforum.org/node/60
Mer informasjon og program kan lastes ned her (PDF; 1,6 Mb).

Kommentarer