10kW «kraftbrett» - Elektronikknett
Vicor-RFM-coldplate

10kW «kraftbrett»

Power Tablet RFM fra Vicor med formfaktor fra typiske nettbrett, gjør at omformerne kan monteres tett i et hyllesystem. Det er også den første i en ny serie av single- og 3-fasede AC-DC-moduler med effektutganger fra 150W til 15kW.

En 3-faset AC-DC-omformermodul («RFM»), som er i stand til å levere 10kW regulert 48VDC i en «nettbrettskonfigurasjon» lanseres nå av Vicor. Målene er 24x15x1,5 cm og modulen gir en strømfaktorkorrigert, regulert og isolert DC-utgang med integrert filtrering og innebygd feilbeskyttelse for redundant drift. RFM kan konfigures til og benyttes i 3-faset AC strømnett fra 200 til 480VAC.

Lavprofildesignet til RFM sørger for høy krafttetthet og fleksibel termisk styring, i følge produsenten. For eksempel kan fire RFM’er i parallell, inkludert avbruddskretser ved inngangen, likeretting og «hold-up» energilagring ved 48V, og levere 40kW strøm innenfor formfaktoren 1U. Power Tablet-pakken gir også nødvendig termisk styring for avansert kjøling, inkludert flytende kjøling, i kraftige serversystemer for krevende HPC (High-performance computing) og AI beslutnings- og læringsapplikasjoner.

48V (inkludert 54VDC)-distribusjon er den fremvoksende standarden for høyspenningssystemer med tynnere kabler, samtidig som man oppnår betydelig lavere distribusjonstap enn eldre 12VDC-systemer. Kombinasjonen Vicor 48V Power-on-Pack (PoP) og 48V «Direct-to-PoL»-løsninger, skal sørge for effektive ende-til-ende kraftsystemløsninger med høy tetthet, fra 3-faset AC til sub-1V AI-prosessorer ved lastpunktet.

Kommentarer