Velg smått eller gå hjem! - Elektronikknett
Kitron_Salvador
Israel Losada Salvador, COO og salgsdirektør i Kitron ASA, hadde flere skremmeskudd å komme med overfor tilhørerne på onsdagens EKN-seminar.

Velg smått eller gå hjem!

Under EKNs høstseminar i Drammen onsdag, fortalte Israel Losada Salvador fra Kitron om hvordan de opplever komponentmarkedet akkurat nå. Og det kom noen klare meldinger, spesielt når det gjelder keramiske kondensatorer. Og allokeringene forventer han vil fortsette fram til 2021.

– De siste 18-20 månedene har jeg med mine mer enn 20 år i bransjen, aldri opplevd en situasjon hvor allokering er så langvarig og bred, sa Salvador blant annet. Og han med flere, forventer at dette vil fortsette fram til 2021.

Underrapporterte allokeringer
Det er særlig keramiske kondensatorer (MLCC) og MOSFET som er i en kritisk situasjon.

– Jeg gikk langt og møtte mange på electronica-messen denne måneden, for å få vite hva som skjer. Han sto igjen med det inntrykket at allokering øker fortsatt på de utsatte komponentene, selv om den vokser langsommere(!) Et tilleggsproblem er at ikke alle innrømmer at de er i en allokeringssituasjon. I en graf han viste var halvparten av allokeringene de siste månedene ikke-rapporterte allokeringer.

Tjener godt
Så når det gjelder keramiske kondensatorer er det viktige grunner til mangelen. I smarttelefoner er det mer enn en dobling av antall kondensatorer. Legger vi til bilindustriens behov, så er volumet enormt. Riktignok kan noe komme tilbake til markedet, siden Apple har fått ordrekanselleringer på sin iPhone X, men selv det vil ikke være nok.

– Prisen er nå svært høy og det er økt kapasitet, men fortsatt er ikke det nok. Produsentene tjener gode penger, men ikke nok til å tørre å investere i nye fabrikker – en investering som kan koste mellom tre og seks milliarder dollar.

Endring etter inngått avtale
– Det er første gang jeg har opplevd prisendring selv på avtalte leveranser og priser, sa Salvador som et bilde på hvor ille det er blitt. En stor leverandør av passive komponenter har eksempelvis underleveranser på 500 milliarder komponenter, og stadig mer går til allokering eller «Legacy». Det siste betyr at komponenten utsettes for 20 prosent kapasitetsnedgang og 20 prosent prisøkning. – Men egentlig er prisøkningen nærmere 50 prosent, sa han. Samme produsent har også sagt at de har sluttet å gå etter økte markedsandeler, siden de må levere til eksisterende kunder først.

Hjelper ikke å være stor
– Noen av dere, som kommer fra store, internasjonale konsern, tror at dere får tak i komponenter uansett, sa Salvador og viste fram en liste over de største kjøperne i det globale halvledermarkedet. Ingen av de selskapene vi kjenner i Norge, fra Kongsberg, ABB og Siemens til GE, finnes på topp ti, men ligger under kategorien «andre».

Velg smått
Så kom overraskelsen for de som satt i salen – designere og utlleggere av kretskort: – Velg smått eller gå hjem!

Bakgrunnen er at produsentene nå lager kondensatorer i mindre størrelser av flere grunner. De får ut flere komponenter per produksjonsenhet og sluttprisen blir høyere. Det er så «enkelt» at det som var vanlige størrelser før, er det nær umulig å få tak i. Konsekvensen kan rett og slett bli redesign for mange.

Involver produsenten
Rådet til slutt er at nå er det viktigere enn noen gang å involvere den som skal montere kortene, og ikke minst bør de godkjenne alternative komponenter allerede i designfasen. – I dag er det nesten umulig med bare én komponentleverandør, slo han fast.

 – Det er viktig at vi arbeider sammen og litt smartere, og det gjelder uansett hvem dere samarbeider med, avsluttet Salvador.

Kommentarer