Vant opto-pris med norsk teknologi - Elektronikknett
future-5g-feature-1600x480

Vant opto-pris med norsk teknologi

ADVA stakk av med pris for beste demo under ECOC 2018, med nyskapende Ethernet-teknologi for 5G fronthaul. Utviklet i Norge.

ADVA vant den prestisjefylte Best Demo Award under European Conference on Optical Communication (ECOC), sammen med sin norske partner TransPacket.

– Gjennom samarbeidet med folkene i ADVA har vi tatt et betydelig steg i retning morgendagens Ethernet og neste generasjon mobilkommunikasjon, sier teknisk direktør Steinar Bjørnstad, TransPacket, i en kommentar.

Den felles presentasjonen rettet seg mot noen av nøkkelutfordringene nettverksoperatører står overfor når de skal støtte nye 5G brukertilfeller, slik som augmentert virkelighet (AR) og oppgavekritisk kommunikasjon. De to selskapenes ”proof of concept” (PoC) omfattet banebrytende Ethernet teknologi, i stand til å levere ultra-lav og deterministisk forsinkelse for tidskritiske tjenester.

Demoen var finansiert av prosjektet 5G-PICTURE, som er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

– Det vi har demonstrert her, er en måte å bruke Ethernet til å levere tidssensitiv fronthaul- og mindre sensitiv backhaul-trafikk over den samme infrastrukturen, for å kunne utnytte hele potensialet til 5G. For mobiloperatører er det største hinderet for å få til dette, å oppnå  svært nøyaktig tidssynkronisering og styrt forsinkelse, uttaler Jörg-Peter Elbers, direktør for avanserte teknologier hos ADVA.

– Med denne prisbelønte demonstrasjonen, har vi kunnet vise en måte å overvinne den barrieren, og levere den tjenestekvaliteten som er nødvendig for avanserte radioaksessteknologier, slik som bærenettaggregering, senderdiversitet og multiple-input multiple-output (MIMO) antennesystemer, sier Elbers.

– Ved å prioritere Precision Time Protocol (PTP) informasjon og fronthaul-trafikk ved å anvende beste-mulig gap-fylling for backhaul-trafikk, har vi blitt i stand til å oppnå både lav forsinkelse og høy timingpresisjon  ved 100Gbit/s aggregeringskapasitet, forklarer han.

Livedemonstrasjonen omfattet et Ethernet-basert nettverk med ultralav forsinkelse, for konvergering av 10Gbit/s fronthaul- og backhaul-trafikk over en enkelt 100GbE trunk link. Dette ble gjort mulig gjennom aggregering med ultralav forsinkelse av fronthaul-tjenester, sammen med en best-effort aggregering og transport av backhaul-tjenester. Levering med nøyaktig synkronisering var også en viktig egenskap. Nøkkelen til dette var OSA 5410, en kompakt og kosteffektiv klokkedistribusjons- og –sikringsenhet fra ADVAs spesialistselskap på synkronisering, Oscilloquartz. Med TransPackets FUSION IP anvendt for aggregering med bundet forsinkelse og  overføring med fast forsinkelse, var den 100Gbit/s Ethernet-aggregatoren i stand til å møte de strenge forsinkelseskravene for 5G fronthaul.

Steinar Bjørnstad TransPacket Steinar Bjørnstad, TransPacket AS.

– En av grunnene til at vår felles PoC skilte seg ut fra mengden, var dens originalitet og enkelhet, mener Bjørnstad. – Ved å smelte sammen Ethernet med vår gap-fyllingsmetode, ble vi i stand til å levere konvergerte tidskritiske mobile front- og backhaultjenester, sammen med ultra-nøyaktig timinginformasjon, forklarer han.

– Nøkkelen til dette var bruk av deterministisk forsinkelse for å kunne garantere den laveste variasjonen av pakkeforsinkelse gjennom flere nettverkstransportnoder, fremholder Bjørnstad.

– Det som kanskje er mest spennende ved teknologien som ble demonstrert her, er at den allerede er klar for å implementeres i en Ethernet-svitsj eller –ruter i transportnettet, poengterer Bjørnstad, som opplyser at demoen er resultatet av et tett samarbeid med selskapets samarbeidspartnere i 5G-PICTURE økosystemet.  

Se en presentasjon av demoen her.

Kommentarer