Presåkornkapital: Disse får - Elektronikknett
Såkornkapital
Tripod Capital Collective i Bergen er årets "nykommer" som forvalter av presåkornkapital i 2018. F.v. Roald Brekkhus og Henrik Lie-Nielsen. Harald Troye er også del av teamet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tripod Capital Collective.

Presåkornkapital: Disse får

16 miljøer over hele landet får forvalte 50 millioner kroner i presåkornkapital for 2018. Så langt har det blitt investert 126 millioner kroner i oppstartbedrifter gjennom ordningen, og disse har utløst 460 millioner kroner i private investeringer.

Hensikten med presåkornordningen er å utløse privat kapital, tilføre bedriftene kapital og kompetanse i tidlig fase, og gjøre selskapene bedre i stand til å reise mer kapital selv i neste runde.

Flere får tilgang
Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som inkubatorer og teknologioverføringskontorer (TTOer). Disse miljøene velger ut innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år, og investerer og forvalter eierskapet på Innovasjon Norges vegne. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Etter en offentlig anbudskonkurranse er det nå plukket ut 16 miljøer som skal forvalte årets ramme på 50 mill. kroner. Innovasjon Norge mottok 31 tilbud fra hele landet.

– Generelt var det et høyere nivå på tilbudene i år, og vi ser at kompetansen i miljøene styrkes, sier direktør for Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Tilbyderne vurderes etter kriterier som blant annet går på miljøets evne til å investere selv, sammen med presåkornkapitalen, samt deres evne til å hente ekstern privat kapital. Det er også viktig at miljøene kan tilføre oppstartselskapene nettverk og samarbeid i økosystemet, og at de har en god struktur og strategi for driften av oppdraget.

Ordningen fungerer
Det siste halvåret har ordningen gjennomgått en før-evaluering utført av Menon Economics for å vurdere om virkemiddelet er innrettet på riktig måte, og at det fungerer som ønsket for både bedriftene og forvalterne. Rapporten oppsummerer at presåkornordningen har et godt potensial og er et relevant og effektivt virkemiddel for manglende kapitaltilgang for tidligfasebedrifter og økonomisk vekst.

– Det er veldig positivt å få bekreftet at vi har utviklet et kommersielt virkemiddel som lykkes med å tilføre flere oppstartselskaper en kombinasjon av kompetanse og kapital i tidlig fase. Rapporten viser at presåkornkapitalen har utløst mer enn tre ganger så mye i private investeringer, og at risikokapitalen bidrar til at flere oppstartselskaper kan satse og vokse i en tidlig fase, sier ansvarlig for presåkornkapital i Innovasjon Norge Rannveig Fadum.

Følgende miljøer får forvalte presåkornkapital for 2018:

 • Aleap AS, Oslo  - 4 millioner kroner
 • ARKWRIGHT NORWAY AS, Oslo - 2 millioner kroner
 • BAKKEN & BÆCH AS, Oslo - 5 millioner kroner
 • Bergen Teknologioverføring, Hordaland - 5 millioner kroner
 • CoFounder II AS, Trøndelag - 2 millioner kroner
 • Inven2 AS, Oslo - 5 millioner kroner
 • Kjeller Innovasjon, Akershus - 3 millioner kroner
 • Microtech Innovation AS, Vestfold - 2 millioner kroner
 • Norinnova Technology Transfer AS, Troms - 2 millioner kroner
 • NTNU Accel, Trøndelag - 4 millioner kroner
 • Sagene Tech Ventures AS, Oslo - 2 millioner kroner
 • Simula Innovation AS, Akershus - 3 millioner kroner
 • Skyfall Ventures AS, Oslo - 3 millioner kroner
 • Tripod Capital Collective AS, Hordaland - 3 millioner kroner
 • Validé AS, Rogaland - 3 millioner kroner
 • ÅKP AS, Møre og Romsdal - 2 millioner kroner

Kommentarer