Holder veksten i tredje kvartal - Elektronikknett
DMASS_Q3-2018

Holder veksten i tredje kvartal

Europeisk halvlederdistribusjon hadde en vekst på 6,3 prosent i tredje kvartal, rapporterer DMASS. Veksten varierer etter region og land. I tillegg har det vært store valutaeffekter. Mindre land og Øst-Europa øker raskere enn de store regionene og store produktgrupper sliter.

avnet-steinberger-georg Georg Steinberger, DMASS.

Hittil har 2018 vist seg å være et sunt ensifret vekstår for den europeiske halvlederdistribusjonen. Med produktmangel og prisøkninger som fortsatte gjennom sommeren, avsluttet tredje kvartal med en samlet omsetning på 2,3 milliarder euro, en økning på 6,3 prosent sammenlignet med 2017. De første ni månedene i 2018 viste nøyaktig samme økning, til 6,91 milliarder euro.

– Sammenlignet med de tosifrede prognosene vi ser for det totale europeiske halvledermarkedet fra WSTS og andre, ser europeisk distribusjon ikke ut til å ha samme dynamikk. Imidlertid er de fleste av deres totale prognoser i amerikanske dollar. I dollar vokste DMASS også med 14 prosent i de første ni månedene av 2018, sier Georg Steinberger, leder i DMASS.

DMASS Chart Q3-2018 Utvikling siden 1. kvartal i fjor. Som man ser er 3. kvartal bedre enn i fjor, men noe lavere enn 2. kvartal i år.

Etter land og region er vekstspredningen i tredje kvartal ganske stor, mellom +41% og -17%. Av de store regionene/landene ledet Øst-Europa og Benelux, mens Tyskland, Østerrike, Russland og Norden trakk ned den gjennomsnittlige veksten. Tyskland økte med 2,4% til 700 millioner euro, Italia med 5% til 193 millioner euro, Storbritannia med 9,5% til 166 millioner euro, Frankrike med 9% til 155 millioner euro, Øst-Europa med 15,6% til 375 millioner euro og de nordiske landene med 3,2% til 189 millioner euro.

– Etter 9 måneder er det klart at land med et ganske stort fokus på kontraktsproduksjon vokser betydelig raskere enn de store landene i Vest-Europa. Og de fleste av disse entreprenørlandene er i øst og til en viss grad Sør-Europa, sier Steinberger.

På produktsiden var veksten også godt spredt – mellom -17% og +45%. På samme måte som i andre kvartal gjorde varer som diskrete komponenter og standard logikk det usedvanlig bra, mens nøkkelområdene analog og MOS mikro trakk ned trenden. Opto-produkter gikk også ned. Diskrete komponenter økte med 23,5% til 141 millioner euro, diskrete kraftkomponenter med 12,1% til 240 millioner euro, og sensorer med 11,4% til 56 millioner Euro. Opto på den andre siden krympet med 2,7% til 210 millioner euro. Analoge kretser økte med 3,4% til 678 millioner euro, Minnebrikker økte med 9,9% til 189 millioner euro, MOS mikro med 3,7% til 466 millioner euro, Programmerbar logikk med 6,8% til 147 millioner euro, standard logikk med 9,9% til 40 millioner og endelig annen logikk (ASSPs etc.) med 11,4% til 128 millioner euro.

– Hva som er helt klart, sett fra nimånedersperioden, er at en gruppe varer gjorde det veldig bra, mens andre områder som LED, analog og «eldre» MOS mikro-teknologier led.

I MOS mikro-området ser det ut til at MPUer og høy-ende MCUer tar kontroll, mens innenfor analoge komponenter ser vi at tidligere distribusjonshandel blir håndtert av produsentene direkte. For hele 2018 opprettholder vi vårt standpunkt om en solid ensifret vekst, avslutter Georg Steinberger.

Kommentarer