Får støtte for landbrukssensorer - Elektronikknett
7sense_irrigation_sensor
7Sense får støtte for arbeidet med blant annet trådløse sensorer som overvåker vanningsprosesser i landbruket. Irrigation sensor (bildet) inngår i en løsning som leveres på abonnementbasis. Foto: 7Sense Products AS

Får støtte for landbrukssensorer

Horten-selskapet 7Sense Products mottar 590 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) for å gjøre landbruket smartere.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

7Sense Products AS leverer trådløse sensorer og systemer til landbruket som overvåker vanningsprosesser om sommeren og langtidslagring om vinteren. På denne måten hjelper de bønder med å få kontroll, sikre avling og frigjøre tid til andre oppgaver.

Sammen med K8 vil 7Sense kartlegge de områdene innenfor tradisjonelt landbruk som har størst behov og nytte av sensorikk og smarte løsninger. De ønsker å se på hvordan dette kan samles i en felles plattform for brukerne. Prosjektet mottar 590 000 i innovasjonsmidler gjennom DIP.

Kommentarer