Energihøstende bryter - Elektronikknett
ONSPR3066_HRES-web

Energihøstende bryter

electronica 2018: Basert på det ON Semiconductor mener er industriens energi-gjerrigste Bluetooth 5 radiobrikke, RSL10, skal dette komplette referansedesignet fungere utelukkende på innhøstet energi, og åpner dermed for selvdrevne IoT-anvendelser.

ON Semiconductor har tatt et langt skritt når det gjelder ”ultra-lav” energibruk med introduksjonen av deres referansedesign for en Bluetooth Low Energy basert svitsj som opererer utelukkende fra enerigihøsting.

Plattformen skal demonstrere hvordan systempakken (System-in-Package – SIP) RSL10 kan muliggjøre Bluetooth 5 enheter uten batteri og fullstendig selvforsynt med energi.  Eksempler på anvendelser kan være vegg- og belysningsstyring, bygningsautomatisering og varesporing. 

Bryteren anvender foruten den høyt integrerte RSL10 SIPen, nyskapende energihøstingsteknologi utviklet av ZF Friedrichshafen AG, og har en innebygd antenne, og alle passive komponenter som skal være nødvendig.  

Referansedesignet kommer komplett med materialliste, skjemategninger, mønsterkortutlegg og Gerber-filer, så vel som fri bruk av fastvare for bryteren. Kildekoden som er inkludert utgjør en plattform for å utvikle applikasjonskode, og dokumentasjonen som følger med inneholder detaljerte forklaringer om hvordan man kan kundetilpasse fastvaren, og kople referansedesignet til en Bluetooth Low Energy scannerapplikasjon på en smarttelefon eller et nettbrett. 

Teknologien utviklet av ZF fanger opp energien som utløses når en bruker trykker på en knapp. Bryteren omformer energi fra kinetisk til elektromagnetisk, og lagrer den for bruk av radiobrikken. Hver kan knappen trykkes inn genererer den helintegrerte energihøstingsløsningen 300 μJ. Dette skal være tilstrekkelig til å møte de lave energibehovene til RSL10 SIP, som er i området 62,5nW i dypt sovemodus og 10 mW under overføring.

Kommentarer